Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

Lietuviškai

Sveiki atvykę į Niujorko Šv. Mergelės Marijos Apreiškimo Parapijos internetinę svetainę!

NY Apreiškimo (NY Annunciation) naujienas skaitykite paspaudę ant NEWS meniu mygtuko.

Apie NY Apreiškimo (NY Annunciation) renginius sužinosite įėję į EVENTS/RENGINIAI ir paspaudę kalendoriuje ant dienos, kurią vyksta norimas renginys.

NY Apreiškimo (NY Annunciation) Parapijos savaitinį biuletenį, rašomą Vidos Jankauskienės rasite paspaudę ant BIULETENIS meniu mygtuko.

NY Apreiškimo (NY Annunciation) Parapijos renginių foto albumai PHOTOS puslapyje.

NY Apreiškimo (NY Annunciation) parapijos informacija bei istorija Lietuvių kalba yra būtent šiame puslapyje, kurį dabar ir skaitote, paspaudę ant LIETUVIŠKAI meniu mygtuko.

NY Apreiškimo (NY Annunciation) parapijos informaciją Ispanų kalba rasite paspaudę ant ESPAÑOL meniu mygtuko.

NY Apreiškimo (NY Annunciation) parapijos istorią anglų kalba, rasite paspausdami ant HISTORY meniu mygtuko.

Įvairią informaciją tiesiogiai nesusijusią su NY Apreiškimo (NY Annunciation) parapija, kaip tarkim- informaciją iš NY Aušros Vartų bažnyčios bei kitur, rasite BLOG puslapyje.

Dėl papildomos informacijos rašykite šiuo emailo adresu.

Bažnyčios adresas:

259 North 5-th Street
Brooklyn, NY 11211

Tel. 1-718-384-0223

Apreiškimo bažnyčia yra patogioje vietoje, lengvai pasiekiama tiek visuomeniniu transportu, tiek mašina. Ji yra Williamsburg (Brooklyn)- Metropolitan Aveniu ir Havemeyer Gatvės susikirtimo kampe, 5 minutės pėsčiomis nuo “L” ir “G” traukinių “Metropolitan Ave / Lorimer Street” metro sustojimo. Važiuojant mašina Brooklyn-Queens Expressway (BQE) šiaurės kryptimi, pasirinkite 32-ąjį išvažiavimą “Metropolitan Ave. to Williamsburg Bridge”, o važiuojant BQE mašina pietų kryptimi, pasirinkite 32B išvažiavimą “Metropolitan Ave”. Visą kelią mašina nuo savo pasirinktos vietos iki Apreiškimo bažnyčios galite pažiūrėti žemiau esanciame Google žemėlapyje paspaudę ant “Directions”.


Paspauskite čia, kad adresas matytųsi didelio formato Google žemėlapyje

Kelias pėsčiomis nuo L, G traukinio “Metropolitan Ave / Lorimer Street” metro stotelės iki Apreiškimo bažnyčios:


Paspauskite čia, kad adresas matytųsi didelio formato Google žemėlapyje

Šiame paveikslėlyje matyti Apreiškimo bažnyčios bei salės vieta:

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary - 259 N. 5 th Street, Brooklyn, New York, 11211

Apreiškimo parapijos istorija: praeitis ir dabartis

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary - 259 N. 5 th Street, Brooklyn, New York, 11211 Parapija yra Kristaus mistinio Kūno suteikiančio malones ir tiesą tikinčiųjų bendruomenei dalis. Parapija siekia apjungti visus Kristaus tikinčiuosius, kad priartintų prie Jo. Tautinės parapijos, tokios kaip mūsų Apreiškimo, vienija bendrą kalbą bei tradicijas puoselėjančius tikinčiuosius, gyvenačius vienoje geografinėje vietovėje judėjime link Kristaus. Popiežius Pijus XII specialioje konstitucije apibrėžia šiuolaikines etnines parapijas, tokias kaip mūsų, ir pagal šią konstituciją Apreiškimo bažnyčia sėkmingai veikia Brooklyne jau daugelį metų.

Kitos etninės grupės, kaip pavyzdžiui vokiečiai ir lenkai, įkūrė savas tautines parapijas dar prieš lietuvius, tad lietuviai pradžioje lankė mišias šiose parapijose. Tačiau palaipsniui, kylant konfliktams dėl kalbos, lietuviai siekė įkurti savas parapijas.

Pirmoji lietuviška parapija JAV buvo įkurta Pensilvanijoje. Pirmoji Lietuviška Šv. Kazimiero bažnyčia buvo pastatyta Tėvo A. Burbos Plymouthe, Pensilvanijoje, 1889 metais. Niujorko lietuviai įkūrė savo pirmąją ŠventosMergelės Marijos, Angelų Karalienėsparapiją 1895 metais Brooklyne. Po keletos metų, 1913-ųjų gegužės 5-tą dieną daugiau nei 1000 lietuvių pasirašyta peticija buvo įteikta Bruklino vyskupui Charles E. McDonnel, su prašymu įkurti naują lietuvišką parapiją šiaurinėje Williamsburgo rajono dalyje. Peticijje taip pat reiškiamas noras šalia bažnyčios įsteigti mokyklą.

1914-tais metais vyskupas McConnell patarė lietuviams nusipirkti 1863-iais metais tais laikais klestinčios, bet palaipsniui po visą miestą išsibarsčiusios vokiečių bendruomenės statytą bažnyčią, mokyklą ir kleboniją. Nors pastatai ir nebuvo nauji, jie puikiai tiko lietuvių tikslams. Buvo pasiektas susitarimas su nuosavybės savininkais, ir kad tais pačiais metais lietuviai įsigijo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčią. Daugiausia už sėkmingas pastangas turime būti dėkingi Benediktui Scegauskui ir J. Miliauskui.

Šiose patalpose veikė Gyvojo Rožančiaus draugija, Šventojo Vardo draugija, Šventos Monikos Našlių draugija, Nuolatinio Rožančiaus draugija, Katalikiškojo jaunimo organizacija, Marijos legionas, Šventojo Vardo jaunimas, Vyčių 41-oji Taryba, trečiosios eilės šventojo Pranciškaus draugija, Amerikos lietuvių Romos katalikų Aljansas , Altoriau draugijos 135 Taryba, Altorius Berniukai (apie 30 mokinių), tvarkdarių ir kitos draugijos. Manoma, kad parapijai priklausė tuo metu apie 2000 šeimų.

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary - 259 N. 5 th Street, Brooklyn, New York, 11211 Be abejo, pirmieji 25 parapijos metai buvo kūrybingi ir aktyvūs. Klebonai, organizacijos ir eiliniai parapijiečiai rodė gilų troškimą puoselėti savo religiją ir kultūrą. Jų tikėjimas ir atsidavimas paliko neišdildomą ženklą bendruomenės istorijoje.

Tačiau iki to laiko, kol parapija šventė savo 60-tąjį jubiliejų, daug kas pasikeitė. Iš daugelio anksčiau veikusių aktyvių organizacijų, parapijoje beliko tik keletas- choras, Vyčių 41-oji Taryba, Lietuvių katalikių moterų draugijos 29-tas skyrius, Lietuvos bendruomenės Tarybos ir Parapijos Taryba. Nors aktyvių organizacijų skaičius ir stipriai sumažėjo, išlikusios tie ir toliau vaidina svarbų vaidmenį parapijos gyvenime.

Tikėjimas ir pasišventimas išlieka gyvas tarp mūsų dabartinių parapijiečių. Jei jie visi, o ypač jaunimas, persiims parapijos įkūrėjų entuziazmu, tuomet parapija gyvuos ir ateityje. Mūsų viltis sulaukti išlieka gyva, ir tikimės, kad ji išauš mūsų žmonių religinės ir tautinės patirties nuostabiomis vaivorykštės spalvomis, jei mes pasitikėsime savo jėgomis.


Šio rašinio autorius yra Petras PALYS, iš anglų i lietuvių kalbą straipsnį išvertė Arūnas Tirkšliūnas.

Pirmoje nuotraukoje šiame puslapyje: Dievo Motinos Aušros Vartų altorius, angliškai dar vadinamos Mūsų Vilniaus Mergelės vardu. Ši altoriaus dalis buvo išgelbėta iš dabar jau uždarytos Bruklino Švento Jurgio lietuvių parapijos bažnyčios.

Antroje nuotraukoje šiame puslapyje: Palaimintojo Jurgio Matulaičio altorius, išraižytas parapijiečio Charles Visotsky.

Trečioje nuotraukoje šiame puslapyje: Vaizdas nuo pagrindinio altoriaus link išėjimo, čia matyti parapijos Austin Vargonai.Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary - 259 N. 5 th Street, Brooklyn, New York, 11211

Apie parapijos vargonus:
Šv. Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija turi nusotabius vargonus- Austin Vargonus #288, su 3 rankų lygmenimis, 35 stopais, 35 rangais, elektroninių kanalėlių pneumatinis instrumentas su Austin Universaliomis Pūtimo Dumplėmis, varpeliais, dviejų su puse oktavos pedalo masyvu ir medžio rėmais.