Events/Renginiai

September  2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Gavėnios dvasinio atsinaujinimo dienos (kovo 24-26 d) Niujorko Apreiškimo bažnyčioje

Gavėnios dvasinio atsinaujinimo dienomis iš Kauno į Niujorką atvyksta katalikų bendruomenės “Gyvieji Akmenys” keturi nariai- Rūta ir Antanas Šalaševičiai, bei Augis ir Birutė Markauskai. “Gyvieji Akmenys” yra bendrija, kurios misija – tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir naujajai evangelizacijai. Jie savo atliekamomis giesmėmis, maldomis ir liudijimais padės mums geriau pasiruošti Šv.Velykų šventei.

Kovo 24 d. (šeštadienį) “Gyvieji Akmenys” apsilankys Maironio lituanistinėje mokykloje, o 5:00 val. p.p. Kryžiaus kelias su giesmėmis, ilgesniais pamąstymais Apreiškimo bažnyčioje 259 N. 5th Street, Brooklyn, NY.

Kovo 25 d. (sekmadienį) “Gyvieji Akmenys” praturtins 10:00 val. šv. Mišias Apreiškimo bažnyčioje savo giesmėmis. Po šv. Mišių bus karšti pietūs ir pabendravimas su svečiais.

Kovo 26 d. (pirmadienį) Apreiškimo parapijos Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo šventė.
6 val. p.p. Užtarimo maldos, kurias praves “Gyvieji Akmenys”, užbaigdami savo misiją Niujorke.
7:30 p.p. Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo šventės iškilmingos Šv. Mišios, kuriose grupė sutiko pasilikti ir dalyvauti.

Čia mūsų Gavėnios programa, todėl kviečiame visus paskirti gailestingajam Dievui truputį brangaus laiko, ir atvykti į bažnyčią šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį pasisemti gyvojo Dievo malonių. Daugiau apie “Gyvuosius Akmenis” galite pasiskaityti “Bernadinuose”- http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/8067

Niujorko Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5-th Street, Brooklyn, NY 11211.

Comments are closed.