Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Kvietimas į LKR Šalpos 50-ies Metų Jubiliejinį Balių 2012m. balandžio 22 d.

2012m. balandžio 22 d.

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos iškilmingas 50-ies Metų Jubiliejinis balius įvyks sekmadienį, 2012 metų balandžio 22 dieną.

Tą dieną, 11:15 valdą ryte bus iškilmingos padėkos šv. Mišios Maspetho Atsimanymo lietuvių bažnyčioje, adresu: 64-25 Perry Ave, Maspeth, NY. Mišių metu giedos Dariaus Polikaičio vadovaujamas Dainavos vyrų vienetas.

1:00 valandą popiet- šventės pokylio pradžia “Christ the King” katalikiškos gimnazijos salėje, visai netoli nuo Atsimainymo bažnyčios. Salės adresas: 68-02 Metropolitan Ave, Middle Village, NY.

Numatyta kokteilių valanda, trumpa įvadinė programa, kurioje bus pristatomas leidinys apie LKR Šalpos nuveiktus darbus. Po jos- Dariaus Polikaičio vadovaujamo Dainavos vyrų vieneto koncertas. Pasibaigus renginio meninei progamai, bus vakarienė su desertu, jubiliejiniu pyragu, šakočiu ir kava.

Vietų skaičius ribotas, tad kviečiame kuo anksčiau jas užsisakyti. Kaina- $50.00 asmeniui. Bilietus galima užsisakyti Šalpoje, skambinant 718.326.5202, e-paštu l...@eartlink.net, arba kreipiantis asmeniškai pas tarnautojas Josephiną Senken bei Vidą Jankauskienę. Iš anksto užsisakantiems 8 asmenų stalus, bus taikoma 10% nuolaida.

Comments are closed.