Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Vasario 16-tosios minėjimas 2012m. vasario 12d.

Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienos šventė
2012 m. Vasario 12d., sekmadienį

Kvietimas

NIUJORKO JUNGTINIS KOMITETAS

Maloniai kviečia Jus dalyvauti

Vasario 16-tosios
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventės Minėjime

2012 m. vasario 12 d., sekmadienį

10:00 val. – IŠKILMINGOS MIŠIOS
NY Apreiškimo parapijos bažnyčioje
259 North 5th Street, Brooklyn, New York 11211

Po Šv. Mišių – bus karšti pietūs Our Lady of Mt. Carmel parapijos apatinėje salėje
275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211

12:00 val. – ŠVENTINIS MINĖJIMAS

PRELEGENTAS:
Valdemaras Sarapinas
Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Niujorke

KONCERTAS
ŠOKIAI

Niujorko Jungtinis Lietuvos valstybės atkūrimo dienos komitetas:
Ramutė Žukaitė – NY LB Apygarda – Komiteto pirmininkė
Dr. Giedrė Kumpikaitė – Tautos Fondas
Salvijus Kungys – NY ALTos skyrius

Vasario 16-tosios kvietimą PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

Comments are closed.