Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Brolis Astijus Kungys Niujorke 2012m. vasario 5d.

2012m. vasario 5d. (sekmadienį)

Brolis-Astijus-Kungys.jpg

Astijus Kungys OFM, Pranciškonų Mažesniųjų Brolių ordino provincijolas, atvyksta į Niujorko Apreiškimo bažnyčią, (259 N. 5th Street, Brooklyn, NY), vasario 5 d. sekmadienį, kurioje 10 val. Ryte koncelebruos šv. mišias. Pusvalandį prieš šv. Mišias, nuo 9:30 val ryto, kunigas Astijus klausys išpažinčių, tad atvažiuokite anksčiau.

Pranciškonų vienuolis ir kunigas Astijus yra gerai žinomas Lietuvoje ir už jos ribų, ne tiek dėl savo užimamų aukštų bažnytinių pareigų, kiek dėl aiškaus, tiesaus ir gero žodžio. Jo pamokslai būna įdomūs, aktualūs, paprasti, ir svarbiausiai – kiekvienam suprantami, tiek filosofui, tiek davatkėlei. Taip pat daugelis jį atsimena iš prieš keletą metų Lietuvoje rodomos televizijos laidos „Atverk duris“, po kurios jis labai išpopuliarėjo ir tapo kone žymiausiu kunigu Lietuvoje.

Brolis Astijus daug keliauja po vienuolynus tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų, Kanadoje bei Amerikoje.

Sekmadienį po 10 val. šv. mišių, kurias brolis Astijus koncelebruos kartu su kunigu Vytautu Volertu, bus susitikimas bei pabendravimas su kunigu Astijum, Apreiškimo parapijos salėje. Visi mes skubame ir esame begalo užimti, ir atrodo visai neturime laiko (ar noro) savo dvasios švarinimui ir stiprinimui, o dar Niujorkas toks didelis, ir Lietuviška bažnyčia taip toli…

Informaciją apie Brolio Astijaus viešnagę Niujorke PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

Comments are closed.