Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Susitikimas su Lietuvos Užsienio Reikalų Ministru A. Ažubaliu

2011m. rugsėjo 25 d.

Po lietuviškų mišių Niujorko Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje, parapijos salėje įvyko lietuvių susitikimas su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministru Audroniumi Ažubaliu. JAV gyvenantiems tautiečiams ministras padėkojo už ilgametę aktyvią veiklą puoselėjant lietuvybę Amerikoje. Ministras papasakojo apie Lietuvos užsienio politiką, Jungtinėse Tautose vykusius  susitikimus ir pokalbius su kitų šalių diplomatais, atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

Už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą ir ilgametę aktyvią veiklą lietuvių bendruomenėje JAV lietuvių bendruomenės Niujorko apygardos pirmininkei Ramutei Žukaitei  ministras įteikė Lietuvos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklą “Lietuvos diplomatijos žvaigždė”.

Dėkodama už apdovanojimą, Ramutė Žukaitė pabrėžė, kad visa, kas yra pasiekta – tai visos mūsų Niujorko lietuvių bendruomenės pastangomis, o ji yra tik balsas, atstovaujantis šiai bendruomenei.

Nuotraukos: Raimundo Šližio ir Laimono Lukoševičiaus.

Comments are closed.