Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Niujorko lietuvių šventė rugsėjo 17 dieną

2011 m rugsėjo 17 d.

Rugsėjo 17 d, NEW YORKO lietuvių šventė/piknikas, Apreiškimo parapijos kiemelyje – N 5th St. Brooklyne. Pikniką/šventę organizuoja NY Atletų klubas ir pelnas bus pasidalinamas tarp klubo bei NERINGOS stovyklos. Įėjimas per vartus kurie bus atidaryti nuo 12:00 val. vidudienio. Iki 4:00 val. p.p bus ir užsiėmimai pritaikyti mokyklinio amžiaus vaikams. Po to iki sutemos, visi baliavos. Piknike bus maisto, atgaivos, proga pasiklausyti lietuviškos muzikos, pasimatyti ne tik su senais draugais bet ir susidraugauti su naujais žmonėmis ir taip savo dalyvavimu paremti sportuojantį NY Lietuvių Atletų klubo jaunimą bei Neringos stovyklą Vermonte. Visi, visi, kitą šeštadienį skuba į APREIŠKIMO PARAPIJOS mašinų aikštelę smagiam renginiui.

September 17 (SATURDAY), all roads lead to LithNYC’s fair that celebrates Lithuanian heritage through music, food, and drink and a variety of activities. Everyone is most welcome to come to the Annunciation parish parking lot on N5th St. in Williamsburg on Saturday, September 17, 2011. The parking lot gates will open at 12:00 noon and children’s games will prevail until 4:00pm. This will be the place to meet with old and make new friends, enjoy delicious refreshments, food and music all day and evening. Proceeds for the event will go to Camp Neringa in Vermont and NY Lithuanian Athletic Club.

Comments are closed.