Events/Renginiai

September  2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Apreiškimo parapijos tradicinis piknikas – The traditional Annunciation parish picnic

September 18, 2011 from 10 AM to 5 PM

Apreiškimo parapijos tradicinis piknikas – The traditional Annunciation parish picnic

Apreiškimo parapijos tradicinis piknikas rengiamas 2011 m. rugsejo 18d. parapijos apatinėje salėje ir mašinų stovėjimo aikštelėje. Pradžioje, 10:00 val. ryto vyks lietuviškos Mišiomis, o po jų – visi maloniai kviečiami į parapijos salę tolesnei šventei. Ruošiamas skanus lietuviškas maistas, įvairūs gardumynai, kava, šalti gaivinantys gėrimai. Renginio metu veiks “mini” loterija, o prieš pabaigą bus traukimi didesni loterijos prizai- jų tarpe ir piniginės premijos. Muzikantas Stasys Telšinskas linksmins susirinkusius ne tik grodamas, bet ir dainuodamas. Bus proga ir smagiai pašokti. Visus kviečiame pasižymėti kalendoriuose RUGSĖJO 18 dieną, ir su šeima, draugais, ar kaimynais visus atvykti i Apreiškimo parapijos pikniką!

ADRESAS: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street, netoli nuo “L” ir “G” traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro sustojimo).

Šiame paveikslėlyje matyti Apreiškimo bažnyčios bei salės vieta:

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary - 259 N. 5 th Street, Brooklyn, New York, 11211

The traditional Annunciation parish’s picnic is planned for SUNDAY, SEPTEMBER 18. The festivities will begin with a Lithuanian liturgy Mass at 10:00 am. Following the Mass, everyone is welcome to come to the parish hall and parking lot for further celebration. Delicious Lithuanian food will be available as well as cakes, cookies, coffee and cold refreshing drinks. Musician Stasys Telsinskas, will provide the entertainment and everyone will be able to join him in song and dance. Everyone is sure to have a great time. A “mini” lottery will afford everyone the opportunity to win nice prizes, with the final drawing of the day being the raffle for large monetary prizes (via chance books). Please save the date, SEPTEMBER 18 and come with your family, friends and neighbors and help make Annunciation’s picnic a success!

ADDRESS: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (corner of Metropolitan Avenue and Havemeyer Street, near the “L” and “G” subway station at Lorimer Street and Metropolitan Avenue).

Below is Apreiškimo address on Google map. You can click on it to get driving directions to our parish church.


Click here for a larger map of the area

Comments are closed.