Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kviečiame visus į Šv. Velykų Prisikėlimo Mišias – 2011m. balandžio 24d.

2011m. balandžio 24d., 7-tą val. ryto

Iškilmingos Velykinės pamaldos – Prisikėlimo Mišios, prasideda 7-tą valandą ryto.

Velykinių Prisikėlimo Mišių programą paskaitykite papausdami čia.

Po Prisikėlimo Mišių visus kviečiame į parapijos salę pabendrauti, palinkėti linksmų šv. Velykų draugams bei pažįstamiems, pasivaišinti skaniai paruoštais valgiais, bei pasigrožėti pačių atsineštais Margučiais. Tad iki malonaus: lauksime visų 7-tą valandą ryto NY Apreiškimo bažnyčioje!

Jeigu negalėtumėte atvykti į šias Prisikėlimo Mišias NY Apreiškimo bažnyčioje, lietuvių NY Atsimainymo (Transfiguration) bažnyčioje Maspethe (Queens) bus vėlyvesnės Mišios – 11:30 val. ryto. NY Atsimainymo bažnyčios adresas: 64-23 Perry Ave, Maspeth, NY 11378.

Mindaugas Blaužiūnas informuoja, kad lauke, prie uždarytos lietuviškos NY Aušros Vartų bažnyčios 570 Broome St, Manhattan, taip pat bus švenčiamos Šv. Velykos. Jos prasidės trumpa malda 1-ą valandą popiet, o po to bus Margučių ridenimas, valgiai, gėrimai ir kitos linksmybės. Daugiau informacijos rasite papaudę čia.

NY Apreiškimo bažnyčios adresas:

259 North 5-th Street
Brooklyn, NY 11211

Tel. 1-718-384-0223

Apreiškimo bažnyčia yra patogioje vietoje, lengvai pasiekiama tiek visuomeniniu transportu, tiek mašina. Ji yra Williamsburg (Brooklyn)- Metropolitan Aveniu ir Havemeyer Gatvės susikirtimo kampe, 5 minutės pėsčiomis nuo “L” ir “G” traukinių “Metropolitan Ave / Lorimer Street” metro sustojimo. Važiuojant mašina Brooklyn-Queens Expressway (BQE) šiaurės kryptimi, pasirinkite 32-ąjį išvažiavimą “Metropolitan Ave. to Williamsburg Bridge”, o važiuojant BQE mašina pietų kryptimi, pasirinkite 32B išvažiavimą “Metropolitan Ave”. Visą kelią mašina nuo savo pasirinktos vietos iki Apreiškimo bažnyčios galite pažiūrėti žemiau esanciame Google žemėlapyje paspaudę ant “Directions”.


Paspauskite čia, kad adresas matytųsi didelio formato Google žemėlapyje.

Kelias pėsčiomis nuo L, G traukinio “Metropolitan Ave / Lorimer Street” metro stotelės iki Apreiškimo bažnyčios:


Paspauskite čia, kad adresas matytųsi didelio formato Google žemėlapyje.

Šiame paveikslėlyje matyti Apreiškimo bažnyčios bei salės vieta:

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary - 259 N. 5 th Street, Brooklyn, New York, 11211

Comments are closed.