Events/Renginiai

April  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Archives

KUNIGO VALDEMARO LISOVSKIO PIRMOSIOS ŠV. MIŠIOS APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE SEKMADIENĮ, 2022 M. BIRŽELIO 12 D.

DOVANA JUMS – - Birželio 12d. 10 val. ryto, kunigo Valdemaro Lisovskio iš Lietuvos, sutiktuvių šv. Mišios Apreiškimo bažnyčioje, kurias koncelebruos kartu su prelatu Edmundu Putrimu, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams sielovada.

Ypatingai džiaugiamės ir KVIEČIAME visus NY ir apylinkių lietuvius į mūsų parapijai paskirto lietuvio kunigo VALDEMARO LISOVSKIO PIRMUTINES ŠV. MIŠIAS. Dėkojame Dievui už šią nepaprastą dovaną ir kviečiame nepraleisti progos ir visus ateiti, dvasiai atgaivinti, pasimelsti ir padėkoti Dievui už šį stebuklą. Mums nepaprastai pasisekė! ATEIKITE ir ĮRODYKIME, kad esame to VERTI. Kunigas Valdemaras nuo šiol kiekvieną sekmadienį laikys šventas Mišias lietuviškai.

Kviečiame visus 9 val. Apreiškimo bažnyčioje prieš Mišias paminėti “Gedulo ir vilties dieną”, kurios metu siekiama įgarsinti (perskaityti) kuo daugiau tremtį ir kalinimus patyrusių žmonių vardų, pavardžių bei likimų. Šiemet bus skaitomos ir žuvusiųjų karo Ukrainoje metu vardai. Primename, kad bus proga pamatyti parodą „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“, kuri yra skirta sovietų priespaudos laikotarpiu leisto pogrindinio leidinio 50-mečiui pažymėti.

************************************************
Brangūs parapijiečiai!

Nuoširdžiai kviečiu Jus visus į Švč. Trejybės iškilmės šv. Mišias lietuvių kalba, kurias aukosiu 2022 m. birželio 12 d., sekmadienį 10:00 Bruklyno Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje (259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211). Šias šv. Mišias aukosiu kartu su prel. Edmundu Putrimu. Tai bus mano pirmosios šv. Mišios Niujorke.

Iki susitikimo!

Pagarbiai,

kun. Valdemaras Lisovski, Bruklyno vyskupijos lietuvių katalikų kapelionas
************************************************

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

Comments are closed.