Events/Renginiai

May  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Archives

VELYKOS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE – 2022 M. BALANDŽIO 17 D., 7 VAL. RYTO

ŠV. VELYKŲ RYTĄ, BALANDŽIO 17 D. 7:00 VAL. RYTO, NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA JUS ATVYKTI SU SAVO ŠEIMA, ARTIMAISIAIS BEI VISAIS DRAUGAIS Į IŠKILMINGAS TRADICINES KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠV. MIŠIAS. GIEDOS APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS, VARGONUOS PARAPIJOS CHORVEDIS EDVARDAS ŠUMILA.

PO ŠV. MIŠIŲ BUS SUNEŠTOS VAIŠĖS IR PABENDRAVIMAS MOUNT CARMEL KAVINĖS KAMBARYJE (NORTH 9th STREET IR HAVEMEYER STREET). GALĖSITE PASIDALINTI VELYKINIAIS SVEIKINIMAIS, SUMUŠTI MARGUČIUS, UŽKĄSTI IR PASIDŽIAUGTI ŠV. VELYKOMIS LIETUVIŠKOJE APLINKOJE!!! KAS GALI, LABAI PRAŠOMI PAAUKOTI MAISTO VELYKŲ RYTO VAIŠĖMS.

KRISTAUS PRISIKĖLIMO IŠKILMĖ YRA PATI SVARBIAUSIA IR DŽIAUGSMINGIAUSIA KRIKŠČIONIŲ ŠVENTĖ! VISI MALONIAI KVIEČIAMI IR LAUKIAMI !!

(VELYKŲ RYTĄ 10:00 VAL. ŠV. MIŠIŲ APREIŠKIMO PARAPIJOJE NEBUS.)

Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street, prie L ir G traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

Comments are closed.