Events/Renginiai

July  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Archives

Lietuvos Nepriklausomybės Mišios ir Ukrainos palaikymas 2022m vasario 27d

SEKMADIENĮ, VASARIO 27d.
APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE (259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211)

#PrayforUkraine, #StandwithUkraine

9:45 v.r.: Kalbėsime Gailestingumo vaininkėlį už taiką Ukrainoje. Junkimės maldoje!
10:00 v.r.: Šv. Mišios Lietuvos Nepriklausomybė šventės proga.
~10:30 v.r.: Mišių pabaigoje, eisena nuo Apreiškimo bažnyčios į netoliese esančią ukrainiečių bažnyčią, “Holy Ghost Ukrainian Church” (160 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211).

Ukraina kovoja už savo ir mūsų visų laivę! Niujorko miesto ir apylinkių lietuviai būkime vieningi, palaikykime Ukrainą ir jos žmones ne vien žodžiais! Parodykime, kad mes prisimindami Lietuvos Nepriklausomybės kovas , vieningai palaikome Ukrainą ir griežtai smerkiame Rusijos agresiją. Todėl kviečiame visus šį sekmadienį, VASARIO 27 d. 10 val. į šv Mišias lietuviškoje Apreiškimo bažnyčioje, kurios skirtos Lietuvos Nepriklausomybei paminėti. Mišių pabaigoje planuojame visi drauge eiti į ukrainiečių bažnyčią, “Holy Ghost Ukrainian Church”, esančios visai netoliese (apie 7 min. pėsčiomis). Įteiksime simbolišką dovaną – lietuvišką Rūpintojėlį – ukrainiečių parapijos klebonui.

Mūsų tikslas išreikšti Niujorko lietuvių solidarumą ir palaikymą Ukrainos tautai. Kviečiame apsirengti tautiniais rūbais, turėti lietuviškos ir ukrainietiško simbolikos.

Tai taikus žygis. “Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta; santaiką, kur vyrauja nesutarimai”

Malda yra galinga! Melskimės už Lietuvos ir Ukrainos Nepriklausomybę!

Apreiškimo parapijos interneto svetainė: http://www.nyapreiskimo.com

NYApreiskimo-Misios-2022-02-27-Lietuvos-Nepriklausomybe-ir-uz-Ukraina

Ukrainian-Church-Holy-Ghost

Comments are closed.