Events/Renginiai

October  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Archives

JO EKSCELENCIJA VILNIAUS ARKIVYSKUPAS LANKYSIS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2021M-SPALIO-10D

JO EKSCELENCIJA, VILNIAUS ARKIVYSKUPAS, GINTARAS GRUŠAS LANKYSIS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE!

Džiugi žinia Niujorko, New Jersey, Connecticuto ir visiems apylinkių lietuviams!

SPALIO 10 d., 10 val., JO EKSELENCIJA VILNIAUS ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS GINTARAS GRUŠAS, aukos šv. Mišias ir suteiks Pirmos Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus Apreiškimo parapijos gražiam lietuviškam jaunimui. Kviečiame visus kuo gausiau dalyvauti šventose Mišiose, parodant, kad mūsų yra daug ir taip išreiškiant viltį dėl naujo lietuvio kunigo paskyrimo Apreiškimo parapijai ir padėką Arkivyskupui ir Prelatui Edmundui Putrimui už jų įdėtas pastangas ieškant lietuvio kunigo.

Gausus dalyvavimas parodys, kad lietuviams svarbi sava parapija ir jos lietuviška veikla. Ateikite visi, kvieskime draugus ir pažįstamus, parodykime Arkivyskupui, kad mes esame verti turėti lietuvį kunigą Apreiškimo parapijoje!

Po šv. Mišių ruošiamos vaišės ir susitikimas su arkivyskupu Grušu.

Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street), prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties.

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

Comments are closed.