Events/Renginiai

May  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

VĖLINĖS APREIŠKIMO PARAPIJOJE BROOKLYNE 2020

(259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211)

SEKMADIENĮ, 2020 M. LAPKRIČIO 1 D., 10 VAL. RYTO

Bruklyno Apreiškimo parapijoje, sekmadienį, lapkričio 1 d., 10:00 val. ryto šv. Mišių metu vyks Vėlinių paminėjimas. Prisiminsime pereitų metų mirusius mūsų parapijos narius, parapijiečių gimines ir artimuosius, uždegdami žvakutes už kiekvieną. Mes kviečiame pagerbti ir prisiminti mūsų parapijiečius, kurių mes netekome šiais metais.

Apreiškimo lietuviškų Mišių transliaciją galima matyti per parapijos svetainę:

https://mountcarmel-annunciation.com/live-masss/

Kai Mišios vyksta 10 v.r. galima matyti gyvą transliaciją, bet tuo metu reikia IŠJUNGTI angliškų Mišių transliaciją iš Mount Carmel (viršutinis langelis) ir tada ĮJUNGTI lietuviškas Mišias iš Apreiškimo (žemutinis langelis). Mišių transliacijos yra išsaugota svetainėje, tai nebūtinai reikia prisijungti prie gyvos transliacijos, galima peržiūrėti Mišias vėliau.

Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street, prie L ir G traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

Comments are closed.