Events/Renginiai

October  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Archives

A.A. STANISLOVO KAVALIAUSKO LAIDOTUVIŲ EIGA

A.A. Stanislovas Kavaliauskas Amžinybėn iškeliavo penktadienį, sausio 17 d. Pranešame laidotuvių eigą norintiems atsisveikinti su mūsų mylimu Stanislovu.

1. ŠERMENYS:

PENKTADIENĮ, SAUSIO 24 D. (2 iki 4 val. po piet ir 7 iki 9 val. vakaro)

LEO F. KEARNS FUNERAL HOME (61-40 WOODHAVEN BLVD., REGO PARK, NY 11374)
Tel: 718 441-3300 (Website: http://www.leofkearns.com/Rego-Park.html)

2. LAIDOTUVIŲ MIŠIOS:

ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 25 D. (10:00 val. ryto)

CHURCH OF THE ANNUNCIATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY
259 NORTH 5th STREET, BROOKLYN, NY 11211 (North 5th Street & Havemeyer Street)

Tel: 718 384-0223 (Website: http://www.nyapreiskimo.com/)

Kavaliauskų šeima prašo neužsakyti gėlių į laidotovių namus arba bažnyčią.

Comments are closed.