Events/Renginiai

September  2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

ANTRADIENĮ, 2019 M. GRUODŽIO 24 D., 10 val. vakaro BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE

Bernelių šv. Mišios Niujorke bus laikomos Niujorko APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE Kūčių vakarą, antradienį, gruodžio 24 d. 10:00 val. vakaro.

Apreiškimo parapijos choras giedos Kalėdines giesmes nuo 9:30 val. vakaro.

Po Bernelių Mišių, visi kviečiami į Apreiškimo bažnyčios prieangį Kalėdiniams užkandžiams.

APREIŠKIMO PARAPIJA LINKI JUMS LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Dėmesio: KALĖDŲ DIENĄ NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 10:00 VAL. RYTO ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, New York 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir North 5th Street, prie L ir G traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos parapijos interneto svetainės adresas: www.NYApreiskimo.com

Comments are closed.