Events/Renginiai

March  2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

SEKMADIENĮ, 2019 m. RUGSĖJO 15 d., 10 v.r. NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE

1) YPATINGAS ŠV. MIŠIAS ATNAŠAUS BRUKLINO VYSKUPAS NICHOLAS DIMARZIO!

2) NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOS TRADICINIS METINIS PIKNIKAS!

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 15 D., 10 VAL. RYTO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE bus laikomos šv. Mišios prisiminti mūsų išeivijos lietuvių vyskupą a.a. Paulių Baltakį. Šv. Mišias atnašauti atvyksta Bruklino vyskupijos valdytojas, vysk. Nicholas DiMarzio.

Parapijos metinio pikniko pradžia tuojau po 10:00 v.r. lietuviškų Mišių, Our Lady of Mount Carmel parapijos apatinėje salėje ir automobilių pastatymo aikštelėje. Bus proga išgirsti smagios lietuviškos muzikos, kurią gros Niujorko apylinkei gerai žinomas lietuvis DJ Rimas Samis, skaniai pavalgyti, numalšinti troškulį gaiviais gėrimais, išmėginti laimę loterijose ir pabendrauti linksmoje aplinkoje. Programoje dalyvaus liaudies muzikos vokalinis ansamblis “Giedula”, kuris atliks liaudiškas dainas ir sutartines. Norintys galės irgi prisijungti.

Jūsų laukia skanus, lietuviškas maistas, atgaiva, muzika, loterija, smagi nuotaika.

ATEIKITE VISI IR PAKVIESKITE SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS!

Mišios – Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street), prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties.

Piknikas – Mount Carmel salės adresas: kampas Havemeyer Street ir North 8th Street, Brooklyn NY 11211.

Apreiškimo parapijos parapijos interneto svetainės adresas: www.NYApreiskimo.com

Comments are closed.