Events/Renginiai

June  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

IŠKILMINGAS ATREMONTUOTOS NY APREIŠKIMO BAŽNYČIOS PAŠVENTINIMAS SEKMADIENĮ, 2019 M. KOVO 24 D. (10 V.R.*)

Sekmadienį, 2019 m. kovo 24 d. (10 v.r. *) atvyksta Brooklyno vyskupas J.E. NICHOLAS DIMARZIO, kuris praves ypatingai iškilmingas Šv. Mišias ir pašventins Apreiškimo bažnyčią po didelio remonto.

Į iškilmes taip pat atvyksta Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ROLANDAS KRIŠČIŪNAS, laikinai einanti Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Niujorke vadovės pareigas, GITANA SKRIPKAITĖ, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos pirmininkas, ARVYDAS URBONAVIČIUS ir prelatas EDMUNDAS PUTRIMAS (Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams). Šv. Mišių metu giedos solistė SIMONA MINNS.

LABAI SVARBU, RAGINTI VISUS LIETUVIUS IR LIETUVIŲ ORGANIZACIJAS AKTYVIAI DALYVAUTI ŠIOSE IŠKILMĖSE!

MES LABAI PRAŠOME, ŠIOSE YPATINGOSE MIŠIOSE, VILKĖTI LIETUVIŠKUS TAUTINIUS RŪBUS ARBA TINKAMĄ LIETUVIŠKĄ ATRIBUTIKĄ. PARODYKIME J.E. BROOKLYNO VYSKUPUI DIMARZIO, KAD APREIŠKIMO PARAPIJA, KURIĄ LIETUVIAI GLOBOJA NUO 1914 METŲ, LIETUVIAMS YRA SVARBI IR MYLIMA !

* NORS MIŠIOS PRASIDĖS 11 V.R., MES RAGINAME LIETUVIUS ATEITI GEROKAI ANKSČIAU IR UŽIMTI VIETAS BAŽNYČIOJE. BAŽNYČIA TIKRAI BUS PILNA, NES BE LIETUVIŲ, ŠIOSE MIŠIOSE KARTU DALYVAUS IR ISPANŲ, BEI ITALŲ BENDRUOMENĖS. KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS GAUSIAI DALYVAUTI, KAD BŪTUME AIŠKIAI MATOMI IR PARODYTUME KOKIA APREIŠKIMO BAŽNYČIA LIETUVIAMS SVARBI !

TIK NUO MŪSŲ VISŲ AKTYVUMO, SUSITELKIMO IR ĮSIJUNGIMO PRIKLAUSO KIEK ILGAI IŠSAUGOSIME MŪSŲ LIETUVIŠKĄ RELIGINĘ IR KULTŪRINĘ VEIKLĄ NIUJORKE !!!

Comments are closed.