Events/Renginiai

August  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

PIRMADIENĮ, 2018 M. GRUODŽIO 24 D., 10 val. vakaro, BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKE NAUJAI ATREMONTUOTOJE APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE

Bernelių šv. Mišios Niujorke bus laikomos NAUJAI ATREMONTUOTOJE APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE Kūčių vakarą, pirmadienį, gruodžio 24 d. 10:00 val. vakaro.

Apreiškimo parapijos choras giedos Kalėdines giesmes nuo 9:30 val. vakaro.

Po Bernelių Mišių, visi kviečiami į Apreiškimo parapijos salę Kalėdiniams užkandžiams.

APREIŠKIMO PARAPIJA LINKI JUMS LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

KALĖDŲ DIENĄ APREIŠKIMO PARAPIJOJE 10:00 VAL. RYTO ŠV. MIŠIŲ NEBUS.

Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, New York 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir North 5th Street, prie L ir G traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: www.NYApreiskimo.com

Comments are closed.