Events/Renginiai

August  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE SU KUNIGU ŽYDRŪNU KULPIU

Iš Lietuvos atvyksta kunigas Žydrūnas Kulpys, Liudvinavo (Marijampoles raj.) parapijos klebonas. Kun. Kulpys dėstė dvasingumo teologiją VDU Katalikų teologijos fakultete ir Kauno kunigų seminarijoje; 2010 m. įsigijo katalikų teologijos mokslų daktaro laipsnį, dirbo Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratoriaus ir asociacijos „Tikėjimas ir šviesa“ Marijampoles skyriaus „Dievo mažutėlių“ kapelionu.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ŠEŠTADIENĮ, KOVO 3 d., 3:00 val. popiet, REKOLEKCIJOS VYKS APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE. Po rekolekcijų kun. Kulpys klausys išpažinčių.

Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, New York 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street, prie “L” ir “G” traukiniu Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
SEKMADIENĮ, KOVO 4 d., 10:00 val. ryto APATINĖJE OUR LADY OF MT. CARMEL SALĖJE, kun. Kulpys klausys išpažinčių prieš Mišias, koncelebruos Šv. Mišias ir pasakys pamokslą, o po Šv. Mišių dalyvaus Kaziuko Mugėje.

Mount Carmel parapijos sales adresas: 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211 (Havemeyer Street kampas ir North 8th Street, prie “L” ir “G” traukiniu Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties).
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

TURIME RETĄ SVEČIĄ – DALYVAUKIME VISI, IR PARAGINKIME SAVO DRAUGUS! PASINAUDOKIME PUIKIA PROGA GILIAU PASIRUOŠTI KRISTAUS KANČIOS IR PRISIKĖLIMO ŠVENTIMUI!

Daugiau informacijos, ir apie Šv. Velykų savaitės Mišias, skaitykite:

NYApreiskimo-Gavenios-Rekolekcijos-ir-Sv-Velykos-2018.pdf

Apreiškimo parapijos interneto svetaine: www.NYApreiskimo.com

Comments are closed.