Events/Renginiai

September  2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100 Metų Jubiliejus – Šv. Mišios Niujorke

2018 m. vasario 18 d., 10:00 val. ryto – Apreiškimo parapija kviečia visus dalyvauti Ypatingose Mišiose ir minėjime švęsti 100 metų Lietuvos Valstybės Atkūrimo Jubiliejų.

DĖMESIO: dėl dabar vykstančio apreiškimo bažnyčios vidinio remonto, vasario 18 d. (10 val. ryto) Šv. mišios bus atnašaujamos Apreiškimo parapijos salėje (70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211).

Švenčiant 100 Metų Lietuvos Valstybės Atkūrimo Jubiliejų, sekmadienį, 2018m. vasario 18 d., Apreiškimo parapijoje bus atnašaujamos Ypatingos Šv. mišios už Lietuvą. LR generalinis konsulas Julius Pranevičius planuoja dalyvauti; šiai progai Vida Bladykaitė ir jos vadovaujama teatro grupė sutiko paruošti specialią programą. Taip pat koncertuos lietuviškų dainų grupė “Giedula”, vadovaujama Vaivos Aglinskas. Maloniai kviečiame visus ateiti pasimelsti už Lietuvą, padėkoti už Lietuvos laisvę, pasigėrėti programa, pasivaišinti ir pabendrauti.

Ateikite visi ir pakvieskite savo draugus ir pažįstamus!

Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir North 5th Street, prie L ir G traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

Lietuvos Nepriklausomybes Aktas 1918m. Vasario 16d.

Lietuvos Nepriklausomybes Aktas 1918m. Vasario 16d.

Lietuvos Taryba - 1918m. Vasario 16-tosios Nepriklausomybes Akto Signatarai

Lietuvos Taryba - 1918m. Vasario 16-tosios Nepriklausomybes Akto Signatarai

Comments are closed.