Events/Renginiai

September  2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS NIUJORKE 2018 m. sausio 14d. NY Apreiškimo parapijoje

2018 M. SAUSIO 14 D., 10:00 VAL. RYTO – LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS NIUJORKE IR APREIŠKIMO PARAPIJA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI IŠKILMINGOSE MIŠIOSE IR MINĖJIME PAGERBIANT ŽUVUSIUOSIUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ 1991 SAUSIO 13 D.

DĖMESIO: Dėl dabar vykstančio NY Apreiškimo bažnyčios vidinio remonto, 2018 m. sausio 14 d. (10 val. ryto) šv. Mišios bus atnašaujamos NY Apreiškimo parapijos salėje (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).

Per Šv. Mišias bus nešamos žvakės ir paveikslai su žuvusiųjų už Lietuvos laisvę vardais, kurie bus pagarbiai padėti priešais Šv. Altorių.

Po pamaldų, kviečiame visus į parapijos salę dalyvauti minėjime. Pagrindinis prelegentas, LR Generalinis konsulas Niujorke, Julius Pranevičius, pasidalins mintimis apie skaudžius sausio 13d. įvykius.

Po vaišių, bus rodomas režisieriaus Vytauto V. Landsbergio filmas „Antra karta nuo sausio“. Tai meninis filmas apie įvykius 1991 metais per sausio 13 dieną Lietuvoje ir ypatingai Vilniuje (filmas rodo kaip sausio 13-ąja mato dabartiniai Lietuvos moksleiviai).

Apreiškimo parapijos salės adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir North 5th Street, prie L ir G traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

Renginys vyks: 2018 m. sausio 14 d, 10:00 a.m. – 3:00 p.m.

Adresas: Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos salė (Annunciation of the Blessed Virgin Mary parish hall), 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211, US

Organizatorius: Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke, Apreiškimo parapijos organizacinis komitetas

Lietuvos-Laisves-gynejams-atminti-2018-01-14

Comments are closed.