Events/Renginiai

September  2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Archives

SEKMADIENĮ GRUODŽIO 24 D., 10 VAL. VAKARO – BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKE

BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKE BUS LAIKOMOS KŪČIŲ VAKARĄ, SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 24 D. 10:00 VAL. VAKARO

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, GRUODŽIO 24 D. BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS “OUR LADY OF MOUNT CARMEL BAŽNYČIOJE” (275 NORTH 8TH STREET, BROOKLYN, NY 11211).

APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS GIEDOS KALĖDINES GIESMES NUO 9:30 VAL. VAKARO.

PO BERNELIŲ MIŠIŲ, VISI KVIEČIAMI Į MOUNT CARMEL PARAPIJOS SALĘ KALĖDINIAMS UŽKANDŽIAMS.
APREIŠKIMO PARAPIJA LINKI JUMS LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
!

Mt. Carmel bažnyčios adresas: 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211 (Havemeyer Street kampas ir North 8th Street, prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

Berneliu-misios-2017-12-24

Comments are closed.