Events/Renginiai

December  2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Archives

SEKMADIENĮ GRUODŽIO 17 D., 10 VAL. RYTO – LIETUVIŠKOS KŪČIOS NIUJORKE

(Šv. MIŠIOS – MOUNT CARMEL APATINĖJE SALĖJE (*); 10 V.R.; KŪČIOS, PO MIŠIŲ – MOUNT CARMEL VIRŠUTINĖJE SALĖJE)

SEKMADIENĮ GRUODŽIO 17 D. TUOJAU PO 10:00 VAL. LIETUVIŠKŲ ŠV. MIŠIŲ OUR LADY OF MOUNT CARMEL APATINĖJE SALĖJE (*), MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA, NY SKAUTAI IR APREIŠKIMO PARAPIJA RUOŠIA TRADICINES LIETUVIŠKAS KŪČIAS, MOUNT CARMEL VIRŠUTINĖJE SALĖJE.

Bus tradiciniai valgiai, kalėdinės giesmės, šeštadieninės mokyklos programa ir Kalėdų senelis.
Ateikite ir paremkite šeštadieninę, jau 65 metus vykdančią misiją padėti išlaikyti lietuvių kalbą ir tapatybę.

(*) DĖL DABAR VYKSTANČIO APREIŠKIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, GRUODŽIO 17 D. ŠV. MIŠIOS BUS ATNAŠAUJAMOS OUR LADY OF MOUNT CARMEL APATINĖJE SALĖJE.

Mt. Carmel bažnyčios salės adresas: Havemeyer Street kampas ir North 8th Street, Brooklyn NY 11211 (prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

Kucios-2017-12-17

Comments are closed.