Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Vėlinės – Juditos Leitaitės koncertas – Apreiškimo parapijoje Brukline

Sekmadienį, 2017 lapkričio 5d., 10 val. ryto

Bruklyno Apreiškimo bažnyčioje, 10:00 val. ryto šv. Mišių metu vyks Vėlinių paminėjimas. Prisiminsime pereitų metų mirusius mūsų parapijos narius, parapijiečių gimines ir artimuosius, uždegdami žvakutes už kiekvieną. Po šv. Mišių parapijos apatinėje salėje bus paruošti užkandžiai ir kava. Mes kviečiame ateiti į salę po Mišių pagerbti ir prisiminti mūsų parapijiečius, kurių mes netekome šiais metais.

Po šv. Mišių, 1:00 val. popiet, Apreiškimo bažnyčioje vyks garsios solistės Juditos Leitaitės koncertas. Judita Leitaitė yra koncertavusi Lietuvoje, Europoje ir Amerikoje. Šį koncertą dainininkė atliks kartu su savo dukra artistiška smuikininke Paulina Daukšyte. Joms akompanuos Rimas Polikaitis. Visi maloniai kviečiami pasigrožėti jos menu. ATEIKITE VISI IR PAKVIESKITE SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS.

Bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street, prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com


KONCERTASJudita Leitaitė

mecosopranas


Paulina Daukšytė

smuikas


akompanuoja

Rimas Polikaitis


Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo Bažnyčia

259 North 5th Street

Brooklyn, New York 11211


2017 m. lapkričio 5 d.


PROGRAMA


“Ave Maria” G. Caccini

“Serenada” F. Schubert

“Ave Maria” F. Schubert

“Le valse des feuilles” G. Faure

“Chanson d’amour” G. Fauret

“Švelnumas” A. Raudonikis

“Paskutinis tango” A. Raudonikis

“Prie pasakų miesto” T. Leiburas

“Ugnelė” A. Bražinskas

“Meditation” J. Massenet

“Ave Maria” C. Gounod

Paulina Daukšytė (smuikas)

Habanera iš operos “Karmen” G. Bizet


“Pamylėjau vakar” Lietuvių liaudies daina


“Smoke gets in your eyes” J. Kern

“La paloma” S. Yradier

“Lietuva” G. Savinienė

Comments are closed.