Events/Renginiai

July  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Archives

SESELĖ IGNĖ MARIJOŠIŪTĖ ATVYKSTA Į NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJĄ SUPAŽINDINTI SU FATIMOS APREIŠKIMAIS

Sekmadienį, 2017 m.spalio 8d., 10 v.r.:

2017m. gegužės 13d. suėjo 100 metų nuo Mergelės Marijos pirmo pasirodymo vaikučiams Fatimoje. Jos pasirodymai tęsėsi šešis mėnesius, kurių metu Marija vaikučiams pasakė daug pageidavimų ir paslapčių, kurių dalis dar nėra pasauliui atvertos. Marija prašė žmonių melstis už pasaulį ir kalbėti jos rožinį. Šio įvyko paminėjimas taip pat tęsiasi šešis mėnesius.

Seselė Ignė Marijošiūtė, Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų vienuolyno vyriausioji vadovė, yra paruošusi pokalbį apie Fatimos pasirodymus bei naujausias žinias apie šiuos stebuklus.

Šis pristatymas vyks Apreiškimo parapijos salėje Kavinės metu, po 10 v.r. lietuviškų Mišių.
Bus tikrai įdomi sekmadienio popietė. ATEIKITE IR PAKVIESKITE SAVO DRAUGUS!

Bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street, prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos interneto svetainės adresas: http://www.nyapreiskimo.com

Seselė Ignė Marijošiūtė
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų vienuolyno vyriausioji vadovė
Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary
600 Liberty Highway, Putnam, CT 06260

null

Comments are closed.