Events/Renginiai

October  2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Kviečiame į Bernelių šv. Mišias Apreiškimo parapijoje

Bernelių šv. Mišios Apreiškimo parapijoje bus laikomos Kūčių vakarą, šeštadienį, gruodžio 24 d. 22:00 val. Kartu su kunigu Vytautu Volertu Mišias aukos ir pamokslą skaitys svečias iš Lietuvos – brolis Astijus Kungys. Brolis Astijus Kungys taip pat klausys išpažinčių prieš Bernelių šv. Mišias – nuo 21:30 val.

Choras giedos kalėdines giesmes nuo 21:30 val. Po Bernelių Mišių visi kviečiami į parapijos salę kalėdiniams užkandžiams.

Kalėdų dieną Apreiškimo parapijoje 10:00 val. ryto šv. Mišių nebus.

Adresas:
259 North 5th Street
Brooklyn, NY 11211

Apreiškimo parapijo interneto svetainė: www.nyapreiskimo.com

Berneliu-misiu-skelbimas-2016

Comments are closed.