Events/Renginiai

March  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Archives

Tradiciniai metiniai piknikai 2016m. rugsėjo 24 ir 25 dienomis (šeštadienį ir sekmadienį)

Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks šeštadienį, rugsėjo 24 d. (1 val.p.p) ir sekmadienį, rugsėjo 25 d. (11 v.r.)!

Kaip ir visada bus skanaus maisto, skambės dainos, šokiai, sups puiki nuotaika, veiks turtingos loterijos ir daug daugiau. Savo muzika mus linksmins DJ RIMANTAS SAMIS. Mes pakvietėme NY TRYPTINIO IR NY MAIRONIO MOKYKLOS ŠOKĖJUS, neseniai grįžusius iš Tautinių šokių šventės Baltimorėje, dalyvauti programoje. Šeštadienio, rugsėjo 24 d. pikniką ruošia NY Atletų Klubas, o sekmadienio rugsėjo 25d. pikniką ruošia Apreiškimo parapija. Visi maloniai laukiami. ATEIKITE VISI IR PAKVIESKITE SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS!

Bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street, prie “L” ir “G” traukiniu Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties).

Apreiškimo parapijos sales adresas: 70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211

Comments are closed.