Events/Renginiai

November  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Archives

Šv. Velykų ryto Prisikėlimo Mišios

Šv. Velykų rytą, 2016m. kovo 27d. 7:00 val. ryto bus laikomos iškilmingos Kristaus Prisikėlimo Mišios.

Easter morning, March 27, 2016 Resurrection Celebratory Mass will be at 7:00 AM.

Po Kristaus Prisikėlimo Mišių, visi maloniai kviečiami užeiti į apatinę parapijos salę Velykiniams pusryčiams.  Čia galėsiste paragauti mūsų parapijiečių suneštų gėrybių, pabendrauti ir sumušti kiaušinius. VISI KVIEČIAMI IR LAUKIAMI!

Šv. Velykų rytą 10:00 val. Mišių Apreiškimo bažnyčioje NEBUS.

EASTER MORNING after the Mass of the Resurrection everyone is cordially invited to the parish lower hall for an Easter breakfast. We will share coffee and the delicacies that have been contributed by our parishioners.

There will be no 10:00 AM Mass at Annunciation on Easter morning.

Šv. Velykų Mišios lietuvių kalba Viešpaties Atsimainymo (Transfiguration) parapijoje (Queens, Maspeth) bus laikomos 11:30 val rye.

Comments are closed.