Events/Renginiai

September  2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė NY Apreiškimo bažnyčioje 2016m. vasario 20-21d.

Saulėtą vasario 20-osios popietę Niujorko apylinkės lietuviai rinkosi Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje paminėti Lietuvos nepriklausomybės Vasario 16-osios ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo Kovo 11-osios šventes. Iškilmingą minėjimą ir šventinį koncertą organizavo JAV Lietuvių Bendruomenės Niujorko miesto apylinkė kartu su Tautos Fondu. Atminimo vakarą vedė Niujorko miesto apylinkės pirmininkė Rasa Sprindys. Pagrindinis pranešėjas buvo Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Julius Pranevičius. Jis kalbėjo apie abiejų datų reikšmę lietuvių tautos istorijoje. Jis priminė, kad laisvė ir nepriklausomybė nėra garantuotos, ir kad kiekviena karta turi kovoti už laisvės išsaugojimą. Sveikinimo žodį tarė JAV LB Niujorko apygardos pirmininkas Algirdas Grybas, JAV LB Krašto Valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė ir JAV LB NJ Centrinės apylinkės pirmininkė Rasa Miliūtė. Meninę progrąmą atliko smuikininkė Barbora Valiukevičiūtė ir pianistas Miles Massicotte. Skambėjo B. Dvariono, J. S. Bach, W. A. Mozart, N. Paganini kūriniai. Talentinga smuikininkė B. Valiukevičiūtė ankščiau studijavo italijoje Scuola di Musica di Fiesole ir Accademia Violinistica, o dabar tesia savo studijas Manhattan School of Music. Pianistas Miles Massicotte, laimėjęs daugybę apdovanojimų ir stipendijų, atlieka daktarantūros laipsnio studijas Stony Brook Universitete. Niujorko Mėgėjų teatro ”Pokštininkai” aktoriai, vadovaujami Vidos Bladykaitės-Wilson, skaitė Bernardo Braždžionio ir Justino Marcinkevičiaus poeziją. Tarp poezijos posmų įkomponuotos liaudiškos dainos mielai nustebino klausytojus. Po koncerto visi buvo pakviesti į gražiai išpuoštą Apreiškimo parapijos apatinę salę, kur visų laukė skanūs pietūs ir maloni nuotaika.

Sekmadienį vasario 21-ą dieną, kunigas Vytautas Volertas aukojo iškilmingas Mišias už Lietuvą ir visus, kurie kovojo už jos laisvę ir nepriklausomybę. Po Šv. Mišių visi susirinko Apreiškimo parapijos apatinėje salėje pabendrauti. Dėkojame visiems kurie prisidėjo prie mūsų šventės.

Paspauskite čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos, norėdami pažiūrėti Lietuvos Nepriklausomybės šventės nuotraukų albumą.

Straipsnis- Mildos Stanislauskaitės, nuotraukos- Arūno Tirkšliūno.

Comments are closed.