Events/Renginiai

August  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Kūčios 2014 metų gruodžio 14d.

Sekmadienį, 2014m. gruodžio 14d. dieną, tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje, prašome atvykti 11 val. į Kūčias Mt. Carmel bažnyčios salėje adresu:

Havemeyer Str. kampas ir North 8th Str., Brooklyn NY 11211
(netoli “L” ir “G” traukinių stotelių: Lorimer Str. ir Metropolitan Ave.)

Programoje:

NY Maironio Mokyklos mokiniai pristato:
SKAIČIŲ ir ŽODŽIŲ PRASMĖ dvejose KALĖDŲ dainose.

Visų laukia tradiciniai Kūčių valgiai, Kalėdinės giesmės, Kalėdų Senelis.
Įėjimo auka: Suaugusiems $15.00 (perkant iš anksto) ir $20.00 prie durų Šventės metu,
vaikams nuo 3-16 metų $5.00, iki 3 metų nemokamai.

Rengėjai: NY Maironio Lituanistinė Mokykla, Apreiškimo parapija, LSS skautai Niujorke.
Malonėkite bilietus įsigyti iš anksto pas: Raimundą Šližį – Apreiškimo parapijoje po šv.Mišių
ir Nidą Angeliadis – NY Maironio Mokykloje.

Dėl daugiau informacijos prašome kreiptis e-paštu: dire...@nymaironiomokykla.org

Apreiškimo parapijos Kalėdinė Mugė 2014m. gruodžio 7 d.

Comments are closed.