Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Motinos Dienos Minėjimas Mount Carmel parapijos salėje 2014m. gegužės 4d.

Kviečiame į Niujorko Maironio Mokyklos Motinos Dienos Minėjimą, kuris įvyks 2014m. gegužės 4d. 11:30 valandą ryto Mount Carmel parapijos salėje.

Minėjimas prasidės tuoj po 10-tos valandos ryto lietuviškų šventų mišių NY Apreiškimo parapijoje. Maironio mokyklos mokiniai parodys gražią šventinę programą, mokyklos tėvų komitetas ruošia gardžius pietus, veiks baras, loterija, skambės nuotaikinga muzika. Bilietus prašome įsigyti iš anksto mokykloje pas Nidą Angeliadis, arba Apreiškimo parapijoje po mišių pas Raimundą Šližį. Informacija apie bilietų kainas:

suaugusiems, įsigyjant bilietus iš anksto: $15
vaikams iki 16 metų amžiaus – $5
vaikams iki 3 metų amžiaus – nemokamai
suaugusiems bilietai prie įėjimo į salę: $20

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Rasą Sprindys elektoniniu paštu: dire...@nymaironiomokykla.org

NY Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5-th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street), prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties. (Interneto svetainė: http://www.nyapreiskimo.com)

Our Lady of Mount Carmel salės adresas: 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211. Salė yra tik 3 blokai šiaurės kryptimi nuo NY Apreiškimo bažnyčios.

Comments are closed.