Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Jo Ekscelencija Vilniaus Arkivyskupas Gintaras Grušas 2014m. GEGUŽĖS 18 DIENĄ lankysis mūsų Niujorko Apreiškimo parapijoje!

GEGUŽĖS 18 d. 10 val. Jo Ekscelencija Arkivyskupas Gintaras Grušas koncelebruos šv. Mišias ir suteiks Sutvirtinimo sakramentą mūsų parapijos jaunuoliams. Kviečiame visus ateiti į Apreiškimo bažnyčią ir drauge su Ekscelencija prašyti Viešpaties Palaimos mūsų lietuviškam jaunimui. Po šv. Mišių ruošiamos vaišės ir susitikimas su arkivysk. Grušu. Gausus dalyvavimas parodys, kad lietuviams svarbi sava parapija ir jos lietuviška veikla. Dalyvaukime visi ir kvieskime savo draugus!

Bažnyčios adresas: 259 North 5-th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street), prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties. (Interneto svetainė: http://www.nyapreiskimo.com)

Comments are closed.