Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Šventų Velykų Prisikėlimo Mišios 2014m. balandžio 20d.

šventų Velykų Prisikėlimo Mišios praėjo įspūdingai. Nuošindžiai dėkojame mišias laikiusiam kunigui Vytautui Volertui. Labai ačiū dr. Algirdui Lukoševičiui, jo vadovaujamiems mišių patarnautojams, ir zakrastijonui Phil Caponegro už patarnavimą šv. Mišių metu. Ačiū skaitytojui Arūnui Tirkšliūnui. Ačiū mūsų chorui ir jo vadovei Astai Barkauskienei už Velykinių apeigų praturtinimą Velykinėmis giesmėmis. Taip pat dėkojame Astai Barkauskienei ir Raimundui Šližiui už Velykinio mišiolėlio paruošimą. Ačiū ir jums- visiems mūsų parapijiečiams, taip gausiai dalyvavusiems Šventose Prisikėlimo Mišiose!

Po Mišių apie 150 žmonių susirinko į parapijos salę, kur jų laukė Onutės Povilaitytės, Pat Sidienės, Tracy ir Raimundo Šližių paruošta salė, parapijiečių sunešti užkandžiai, margučiai, ir puiki susirinkusiųjų nuotaika. Vaišes sunešė tiek daug žmonių, kad mes net nežinome visų jų pavardžių. Ačiū, ačiū visiems pasidalinusiems su mumis savo Velykinėmis gėrybėmis!

Ačiū Irenai Kirkylienei ir Pat Sidienei, paaukojusioms našlaites pasodintas prie kryžiaus savo vyrų Viktoro Kirkylos ir Vlado Sido atminimui.

Dėkojame Astai Bublienei ir Aldonai Marijošienei, paaukojusioms ypatingai dailius margučius mūsų kunigų krepšeliams.

Paspauskite čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos, norėdami pažiūrėti NY Apreiškimo parapijos Šventų Velykų nuotraukų albumą.

Aprašymas: Vidos Penikienės ir Arūno Tirkšliūno, nuotraukos- Arūno Tirkšliūno.

Comments are closed.