Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lietuvos Nepriklausomybės šventinis pokylis Niujorke

Niujorko Miesto Lietuvių Bendruomenė, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke, Tautos Fondas ir ALTAS vasario 22-ą dieną Bruklino Mount Carmel salėje surengė pokylį, kuriame paminėjome drauge abi mūsų Lietuvos Nepriklausomybės šventes- Vasario 16-tą ir Kovo 11-tą. Minėjime dalyvavo garbingi svečiai- Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas su žmona Dr.Vyte Sarapiniene, Amerikos LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen, Niujorko Apygardos pirmininkas Algirdas Grybas, Tautos Fondo valdybos pirmininkė ir Niujorko Miesto LB apylinkės valdybos narė Laima Šileikytė-Hood, Niujorko Miesto LB apylinkės bendrieji pirmininkai Rasa Savičiūtė-Sprindys ir Laurynas Vismanas. Į pokylį sugužėjo 220 dalyvių ne tik iš Niujorko, bet ir iš gretimų vastijų- Niudžersio, Pensilvanijos, Konektikuto ir tolimesnių. Prieš renginio pradžią žmonės turėjo laiko pasišnekučiuoti, pabendrauti su seniai matytais draugais ir pažįstamais.

Oficialioji šventės dalis prasidėjo Niujorko Miesto LB apylinkės pirmininkei ir renginio vedėjai Rasai Savičiūtei-Sprindys pakvietus sugiedoti Lietuvos ir Amerikos himnus. Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas pasveikino visus susirinkusiuosius, kviesdamas pasidžiaugti reikšmingais Lietuvos pasiekimais per šį istoriškai neilgą, bet labai reikšmingą ir intensyvų Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį: Lietuva ne tik tapo Europos Sąjungos nare, bet ir produktyviai dalyvauja jos visuose reikaluose, pereitą pusmetį pirmininkaudama Europos Sąjungai. O štai visai neseniai dviems metams esame išrinkti ir į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą. Po generalinio konsulo Šventės dalyvius pasveikino JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen. Krašto valdybos vardu ji apdovanojo mūsų generalinį konsulą Valdemarą Sarapiną ir Niujorko Miesto LB Valdybos narį Raimundą Šližį Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejaus garbės medaliais už nuopelnus puoselėjant lietuvybę. Susirinkusiuosius taip pat pasveikino Niujorko apygardos pirmininkas Algirdas Grybas, bei Niujorko miesto apylinkės pirmininkė Rasa Savičiūtė-Sprindys.

Šventinėje programoje, kurią planavo Niujorko Miesto LB valdybos kultūrinių renginių vadovė Gintarė Bukauskienė, visus džiugino Vilniaus Universiteto merginų choras “Virgo”, iš Lietuvos į šventę atvykusios 24 choristės, lydimos savo nepailstančios ilgametės choro vadovės Rasos Gelgotienės. Po nuostabaus choro pasirodymo, vakaras dar ilgai tęsėsi Rimo Samio pravestoje videotekoje.

Nuoširdi padėka skiriama visiems prisidėjusiems prie sėkmingo šventės organizavimo- ypač salės puošimą organizavusioms Niujorko Maironio Mokyklos Tautodailės mokytojai Dainorai Mlynskaitei ir tautodailės instituto atstovei Asta Bublienei, bei joms talkininkavusiems viesiems Niujorko miesto LB valdybos nariams. Labai ačiū skaniai maistą paruošusiems Vaidai Grigonytei ir jos vyrui Rodžeriui.

Šventės dalyviai turėjo puikią galimybę turiningai ir smagiai praleisti visiems lietuviams brangią Nepriklausomybės šventę Niujorke.

Paspauskite čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos, norėdami pažiūrėti Lietuvos Nepriklausomybės šventinio pokylio Niujorke nuotraukų albumą.

Algirdo Grybo nuotraukoje iš kairės į dešinę:
Niujorko miesto LB valdybos atstovas spaudai Arūnas Tirkšliūnas, valdybos sekretorė Gelmina Židelytė, Dr. Vytė Sarapinienė, LR Generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas, Niujorko apygardos pirmininkas Algirdas Grybas, Amerikos LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen, Niujorko Miesto LB ko-pirmininkai Laurynas Vismanas ir Rasa Savičiūtė-Sprindys, vicepirmininkė Vida Jankauskienė, atstovas visuomeniniems reikalams Raimundas Šližys, Tautos Fondo valdybos pirmininkė ir Niujorko Miesto LB apylinkės valdybos iždininkė Laima Šileikytė-Hood, bei valdybos vadovė kultūriniams reikalams Gintarė Bukauskienė.

Straipsnio autorius: Arūnas Tirkšliūnas.

Šis straipsnis buvo išspausdintas 2014 metų kovo 6-tos dienos laikraštyje ‘Amerikos Lietuvis’. Paspauskite ant nuorodos žemiau, kad atsidarytumėte šį straipsnį PDF formate:

Amerikos-Lietuvis-2014-March-6-No-10(723)-Lietuvos-Nepriklausomybes-sventinis-pokylis-Niujorke-2014m-vasario-22d.pdf

Straipsnį taip pat išspausdino dienraštis “Draugas” 2014 metų kovo 20-tos dienos Nr.32. Paspauskite ant nuorodos žemiau, kad atsidarytumėte šį straipsnį PDF formate:

Draugas-2014m-kovo-20d-Nr-32-Lietuvos-Nepriklausomybes-sventinis-pokylis-Niujorke-2014m-vasario-22d.pdf

Nuotraukos: Arūno Tirkšliūno ir Algirdo Grybo.

Comments are closed.