Events/Renginiai

March  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kviečiame į susitikimą su Vyskupu Kęstučiu Kėvalu 2014m. sausio 19d.

Susitikimas su Kauno Arkivyskupijos Augziliaru
Vyskupu Kęstučiu Kėvalu
Niujorko Apreiškimo Parapijoje!

Sausio 19d, 10 valandą ryto: Jo Ekselencija Vyskupas Kęstutis Kėvalas
celebruos šv. Mišias. Kviečiame visus ateiti į NY Apreiškimo bažnyčią
ir drauge pasimelsti, kad Dievas laimintų lietuvišką jaunimą
ir visą mūsų bendruomenę.

Po šv. Mišių bus vaišės ir susitikimas su vyskupu Kėvalu NY Apreiškimo parapijos salėje.

Bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211
(kampas tarp Metropolitan Ave ir Havemayer Street), netoli nuo “L” ir “G” traukinių Lorimer Street / Metropolitan Avenue metro stoties.

Comments are closed.