Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lietuviškos Kūčios Niujorke

Sekmadienį, 2013 metų gruodžio 15 dieną, po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių Niujorko Apreiškimo bažnyčioje visi norintys rinkosi į Mount Carmel parapijos salę į tradicines kasmetines Kūčias. Jas rengė Niujorko Maironio Lituanistinė Mokykla, Apreiškimo parapija, LSS skautai Niujorke. Susirinkusius pasveikino Lietuvos Generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas, JAV LB Krašto Valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen, JAV LB Niujorko Apygardos pirmininkas Algirdas Grybas, Maironio lietuviškos mokyklėlės direktorė Rasa Savičiūtė-Sprindys. Niujorko Maironio Mokyklos mokiniai pristatė lietuvišką skaityklę su skaidrėmis. Viename ekrane buvo rodomi vaikų deklamuojamų lietuvių autorių eilėraščių ir giesmių tekstai, kitame ekrane tuo pat metu vienas po kito keitėsi mokyklos mokinukų piešiniai. Gausiai susirinkę šventės svečiai drąsino vaikus plojimais.

Po pasirodymo visi galėjo pasivaišinti šeimininkių namie ruoštais ir suneštais pasninkiškais lietuviškų Kūčių patiekalais. Svečiams draugiškai besišnekučiuojant, neužilgo salėje pasirodė vaikų labiausiai laukiamas šventės svečias- Kalėdų Senelis su dovanėlių maišu. Visi vaikai gavo dovanėlių, už jas atsidėkodami deklamavo eilėraštukus.

Renginys praėjo su didžiuliu pasisekimu- dalyvavo virš 300 žmonių, ir visi skirstėsi namo geros nuotaikos po tokios puikios šventės.

Paspauskite čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos, norėdami pažiūrėti Kūčių nuotraukų albumą.

Tekstas ir nuotraukos – Arūno Tirkšliūno.

Comments are closed.