Events/Renginiai

September  2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Kviečiame į Kūčias

Sekmadienį, Gruodžio 15 dieną

Kūčios

Tuojau po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje,
prašome atvykti 11 val. į Mt. Carmel bažnyčios salę adresu:

Havemeyer Str. kampas ir North 8th Str., Brooklyn NY 11211
(netoli “L” ir “G” traukinių stotelių: Lorimer Str. ir Metropolitan Ave.)

Programoje:
NY Maironio Mokyklos mokiniai pristato
LIETUVIŠKĄ SKAITYKLĘ su SKAIDRĖMIS,
deklamuodami lietuvių autorių eilėraščius apie žiemą.
Visų laukia tradiciniai Kūčių valgiai, Kalėdinės giesmės, Kalėdų Senelis.

Įėjimo auka: Suaugusiems $15.00 (perkant iš anksto) ir $20.00 prie durų šventės metu,
vaikams nuo 3-16 metų $5.00, iki 3 metų – nemokamai.

Rengėjai: Niujorko Maironio Lituanistinė Mokykla, Apreiškimo parapija, LSS skautai Niujorke.
Malonėkite bilietus įsigyti iš anksto pas: Raimundą Šližį – Apreiškimo parapijoje po šv.Mišių
ir Nidą Angeliadis – Maironio Mokykloje.

Dėl daugiau informacijos prašome kreiptis e-paštu: vilk...@gmail.com

Comments are closed.