Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Parapijos piknikas 2013m. rugsėjo 22-ą praėjo su dideliu pasisiekimu!

Parapijos piknikas vykęs sekmadienį, 2013m. rugsėjo 22-ą, praėjo su dideliu pasisiekimu! Nei šeštadieno Atletų kubo / Neringos šventė, nei parapijos piknikas negavo lietaus. Sekmadienį, Po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių, kurias celebravo kun. Vytautas Volertas, susirinkus daug daugiau negu įprastai grupei maldininkų, kun. V. Volertas pašventino naujai atrestauruotą koplytstulpį prie bažnyčios įėjimo ir visiems maldininkams sugiedojus Marija, Marija, nekantraujantys svečiai nužygiavo į pikniką. Reikia pastebėtį, kad restauravimo darbus puikiai atliko Algis Lukoševičius, Phil Caponegro ir NY ateitininkai su šeimomis. Dar kartą jiems didelis AČIŪ!

Atsilankius dideliam svečių skaičiui, parapijos salėje pasidarė ankšta tačiau nusipirkę pietus dalis svečių persikėlė į automobilių aikštelę kur buvo paruošti stalai ir ten laukė krepšinio rungtynių transliacijos klausydami gražios muzikos. Atėjus laikui, 3:00 val. p.p., visi svečiai persikėlė į salę kur vyko 2013-ųjų metų Europos Krepšinio Čempionato Finalas, kuriame dėl Čempionų titulo kovojo Lietuva ir Prancūzija. Rungtynes transliavo Arūnas Tirkšliūnas tiesiogiai iš interneto pajungęs laptopą prie televizoriaus. Ačiū Arūnui. Visi lietuvaičiai suėję į salę labai smagiai bendravo ir šūkavo, deja to neužteko- pergalę šventė Prancūzai. Tačiau Lietuva laimėjo sidabro medalį ir tuo visi turime didžiuotis: Prancūzija per visą Europos Krepšinio čempionatų istoriją nuo 1935-tųjų metų, dar tik pirmą kartą iškovojo Krepšinio Čempionų vardus, kai tuo tarpu Lietuva jau yra 3 kartus buvusi Europos Krepšinio Čempione- 1937, 1939 ir 2003 metais. Lietuviai šiemet tapo Europos Vice-čempionais. Žiūrovų tarpe buvo LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, ir visų mylimas ir gerbiams Lietuvos Respublikos generalinis konsulas New Yorke Valdemaras Sarapinas su žmona Vyte. “Kolorado vabalas” p. Romas visus smagiai linksmino savo gražiomis dainomis ir smagia muzika. Ačiū visiems bet kokiu būdu prisidėjusiems prie šio sėkmingo parengimo.

Koks būtų piknikas be skanaus maisto ir atgaivos? Skanius kugelius iškepė Josephina Senken talkinant dūkroms Reginai Walsh ir Christinai Heerey, o prie kavos ir skanumynų stalo darbavosi Antanas Bublis, Milda Stanislauskaitė ir Matas Šližys. Visas jaunimas padėjo ir prisidėjo kur tik reikėjo, kaip nuostabu. Ačiū! Ačiū! Dar reikia paminėti bei nuoširdžiai padėkoti ypatingai didelei grupei žmonių kurie pagal galimybes prisidėjo prie šio pikniko pasisekimo: A. K. Auglys, A. Garbauskas, R. Hopanienė, A. Jasevičienė, V. Jankauskienė, G. Janušienė, G. S. Kavaliauskai, E. Kungytė, A. Marijošienė, A. Overas, V. Penikienė, J. M. K. Pietrusiewicz, O. Povilaitytė, I. J. Rudis ir I. sesuo Tillie, P. Sidienė, G. Stankūnienė, R ir T. Šližiai, R. Žukaitė. Be Pat Sidienės paaukotų kepsnių sekančios taip pat paaukojo skanumynus: G. Kumpikaitė, A. Marijošienė, A. Pintsch, M. Stanislauskaitė ir G. Stankūnienė. Ačiū joms! Didelis darbas buvo paruošti automobilių aikštelę ir po visko ją sutvarkyti idant nuomuotojai vėl galėtų pasistatyti mašinas. Didelė padėka priklauso šių darbų atlikėjams: ML Buchanan, V. Goštautui, J. Jankauskui, R. Stankūnui, M. R. Šližiams, ir R. Widmer. Jeigu kieno nors pavardė buvo praleista rašant padėkos žodžius labai atsiprašome. Parapija ypatingai lieka labai dėkinga visiems taip gausiai atsilankiusiems metiniame piknike. Telaimina Dievas Apreiškimo parapją!

Paspauskite čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos, norėdami pažiūrėti Parapijos pikniko albumą.

Tekstas- Vidos Jankauskienės, nuotraukos ir komentaras apie krepšinį – Arūno Tirkšliūno.

Comments are closed.