Events/Renginiai

September  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

VĖLINĖS BRUKLYNO APREIŠKIMO PARAPIJOJE

VĖLINĖS, SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 3d., 10 v.r. – Bruklyno Apreiškimo bažnyčioje, 10:00 val. šv. Mišių metu vyks Vėlinių paminėjimas. Prisiminsime pereitų metų mirusius mūsų parapijos narius, parapijiečių gimines ir artimuosius, uždegdami žvakutes už kiekvieną. Po šv. Mišių parapijos apatinėje salėje bus paruošti užkandžiai ir kava. Mes kviečiame ateiti į salę po Mišių pagerbti ir prisiminti mūsų parapijiečius, kurių mes netekome šiais metais.

Bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, New York 11211 (kampas Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street), prie “L” ir “G” traukinių Lorimer Street ir Metropolitan Avenue metro stoties.

Apreiškimo parapijos interneto svetainė: http://www.nyapreiskimo.com

Comments are closed.