Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

2013 N.Y. Lietuvių Skautų Kaziuko Mugė

N.Y. Neringos/Tauro tunto Skautų Kaziuko Mugė įvyks sekmadienį, kovo 3-čią dieną. Mugės atidarymas tuoj po 10 val. ryto šv. mišių NY Apreiškimo Parapijoje, Brooklyne.

Bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211. (Kampas Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street).

Kaziuko Mugė vyks Our Lady of Mount Carmel parapijos salėje, 3 kvartalai šiauriau nuo NY Apreiškimo bažnyčios. Salės adresas: 275 North 8th Street, Brooklyn, NY 11211. (Kampas su Havemeyer Street)

Mugėje bus žaidimai vaikams, loterija, lietuviški gaminiai, skanūs pietūs, veiks kavinė. Kviečiame pabendrauti ir pasilinksminti skautiškoje dvasioje!

Kviečiame prekiautojus, jei turi kokių klausimų, skambinti Tomui Lorai, tel. 914-948-6769, arba rašyti e-paštu: tlo...@optonline.net

NERINGOS/TAURO TUNTAS
N.Y. Lithuanian Scouts

Comments are closed.