Events/Renginiai

January  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Lietuvos Nepriklausomybės Dienos Minėjimas 2013m. Vasario 16d.

2013 m. Vasario 16-tosios vakarą Tautos fondas, JAV LB New York apygarda, New York ALT’o skyrius, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke pakvietė visus niujorkiečius ir miesto svečius dalyvauti Lietuvos valstybės Atkūrimo dienos šventėje, kuri vyko Our Lady of Mount Carmel parapijos viršutinėje salėje. Renginį vedė Tautos Fondo Valdybos pirmininkė Laima Šileikyte-Hood. Lietuvos Generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas vasario 16-osios proga iškilmingai pasveikino gausiai susirinkusius tautiečius, pabrėždamas Vasario 16-tosios svarbą mūsų valstybės istorijoje. Be šios, prieš 95-eris metus 1918-tųjų vasario 16-tą paskelbtos Lietuvos Nepriklausomybės Deklaracijos, būtų buvęs neįmanomas laisvos ir savarankiškos Lietuvos valstybės vystymasis. “Didžiuojamės ne tik didvyriška savo tautos praeitimi, bet ir sėkmingu dabartiniu Lietuvos progresu. Esame penkti pasaulyje pagal tiesioginių užsienio investicijų augimą, turime kone sparčiausią internetą žemėje, nuolat auga į Lietuvą atvykstančių turistų skaičius. Džiugina ir talentingas lietuvių jaunimas – olimpinė čempionė Rūta Meilutytė ir kiti jaunieji talentai. Tad išdidžiai rašome modernios, stiprios ir darnios šiuolaikinės Lietuvos istoriją”, kalbėjo Generalinis konsulas V. Sarapinas.

Vėliau visus šventės dalyvius sveikino viešnia- JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen. Už aktyvią veiklą ir nuopelnus bendruomenei, medaliais buvo apdovanotos Tautos Fondo Valdybos pirmininkė Laima Šileikyte-Hood, JAV LB Brooklyn-Queens Apylinkės pirmininkė Rasa Savičiūtė-Sprindys, ilgametė JAV LB Brooklyn-Queens Apylinkės pirmininkė, šiuo metu vicepirmininkė Vida Jankauskienė, Manhattan – Bronx – Staten Island apylinkės valdybos narė bei Maironio lituanistinės mokyklėlės mokytoja Gintarė Bukauskienė.

Meninės programos metu pasirode du šaunūs kolektyvai: pirmoje dalyje šoko nepailstantis Centrinio ir Pietų Niudžersio ansamblis “Viesulas”, atstovavęs Lietuvą Amerikoje daugelyje renginių, tame tarpe ir neseniai vykusioje New York Times rengtoje Travel Show parodoje. Po petraukėlės pasiklausyti Jazz pakvietė garsus lietuvis skasafonistas ir kompozitorius Kęstutis Vaiginis, atvykęs iš Vilniaus. Kęstutis yra labai populiarus Lietuvoje, ir su didžiuliu pasisekimu yra koncertavęs įvairiose pasaulio šalyse: visoje Europoje, Kinijoje, Malaizijoje, Brazilijoje, Amerikoje- tame tarpe žymiausiuose Niujorko Jazz klubuose, tokiuose kaip Zinc Bar. Ir dabar Kęstučiui pavyko suburti puikų Niujorko Jazz žvaigždžių kolektyvą – Queens College profesorių David Berkman (klavišiniai), Linda Oh (kontrabosas) ir Ferit Odman (mušamieji). Pats Kęstutis grojo soprano bei tenoro saksofonais. Visi susirinkusieji galėjo pasiklausyti originalių, Kęstučio Vaiginio sukurtų Jazz oranžuočių, atliekamų šio puikaus tarptautinio Jazz kvarteto.

Prisiminti minėjimo akimirkas galite žiūrėdami nuotraukų albumą, kuris atsidarys paspaudus čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos.

Informacija paruošta Arūno Tirkšliūno, remiantis Lietuvos Respublikos Generalinio konsulato Niujorke pranešimu spaudai ( http://ny.mfa.lt/index.php?3804712939 )
Nuotraukos: Arūno Tirkšliūno

Comments are closed.