Events/Renginiai

September  2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Brolis Gediminas Numgaudis, Gedulo ir Vilties dienos minėjimas

Brolis-Gediminas-Numgaudis

Br. Gediminas Numgaudis

NY Apreiškimo Bažnyčioje
(259 North 5-th Street, Brooklyn, NY 11211)

Birželio 10 d., sekmadienį 10 val. Šv. Mišiose

Ši sekmadienį, birželio 10 d į Niujorką atvyksta brolis Gediminas Numgaudis. Jis yra kunigas, vienuolis pranciškonas, garsus pamokslininkas, šviesios dvasios žmogus. Svečias kartu su kun. Vytautu Volertu koncelebruos šv. Mišias ir sakys pamokslą.

Po šv. Mišių Apreiškimo parapijos salėje vyks Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas. Visus kviečiame atvykti.

Comments are closed.