Events/Renginiai

January  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Ateikite į susitikimą su Jo Ekselencija vyskupu Gintaru Grušu!

Vyskupas-Gintaras-Grusas

Sekmadienį, 2012m. birželio 3d., Apreiškimo parapijoje lankysis Jo Ekselencija vyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos kariuomenės ordinaras ir Lietuvos ateitininkų dvasios vadas, ir iškilmingai celebruos 10:00 val. ryto Šv. Mišias, Niujorko ateitininkų metinės šeimos šventės proga.

Šeimos šventės programa, kurioje dalyvaus vyskupas Grušas, vyks parapijos salėje po Šv Mišių. Įėjimas nemokamai. Bus vaišės, baras ir loterija. Pietų kaina: $10.00 suaugusiems, $3.00 vaikams. Maistą ruošia “Avenue Bar and Grill”.

Gausus dalyvavimas parodys, kad lietuviams svarbi sava parapija ir jos lietuviška veikla!

Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, New York, 11211

Kampas tarp Metropolitan Ave. ir Havemeyer St., prie “L” ir “G” traukinių, Lorimer St. ir Metropolitan Ave. metro stoties.

NYpreiskimo-Seimos-Svente-2012m-birzelio-3d

Didesnę skelbimo kopiją rasite paspaudę čia.

Comments are closed.