Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

VELYKOS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2019 M. BALANDŽIO 21 D., 7 VAL. RYTO

V. VELYKŲ RYTĄ, BALANDŽIO 21 D. 7:00 VAL. RYTO NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA JUS ATVYKTI SU SAVO EIMA, ARTIMAISIAIS BEI VISAIS DRAUGAIS Į I KILMINGAS LIETUVI KAS KRISTAUS PRISIKĖLIMO V. MI IAS.

PO V. MI IŲ BUS SUNE TOS VAI ĖS IR PABENDRAVIMAS. GALĖSITE PASIDALINTI VELYKINIAIS SVEIKINIMAIS, SUMU [... Continue reading: VELYKOS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2019 M. BALANDŽIO 21 D., 7 VAL. RYTO]

HOLY EASTER MASS AT ANNUNCIATION CHURCH – APRIL 21, 2019 AT 7:00 AM

ON THE MORNING OF HOLY EASTER, APRIL 21ST, AT 7:00 AM, ANNUNCIATION CHURCH CORDIALLY INVITES YOU TO ATTEND EASTER RESURRECTION HOLY MASS TOGETHER WITH YOUR FAMILY AND ALL OF YOUR FRIENDS.

AFTER THE HOLY EASTER MASS, THE PARISH CORDIALLY INVITES YOU TO A TRADITIONAL EASTER BREAKFAST. YOU WILL BE ABLE TO EXCHANGE EASTER GREETINGS, [... Continue reading: HOLY EASTER MASS AT ANNUNCIATION CHURCH – APRIL 21, 2019 AT 7:00 AM]

DIDYSIS KETVIRTADIENIS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE – 2019 M. BALANDŽIO 18 D., 7:30 VAL. VAKARO

Balandžio 18 d., 7:30 val. vakaro, Didysis Ketvirtadienis NY Apreiškimo parapijoje – bus laikomos Paskutinės Vakarienės šv. Mišios lietuvių kalba.

LABAI SVARBU, KAD DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO APEIGOSE GAUSIAI DALYVAUTŲ NIUJORKO LIETUVIAI. ATEIKITE VISI IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS!

Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir North 5th Street, [... Continue reading: DIDYSIS KETVIRTADIENIS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE – 2019 M. BALANDŽIO 18 D., 7:30 VAL. VAKARO]

HOLY THURSDAY SERVICES AT ANNUNCIATION PARISH – APRIL 18TH, 2019 AT 7:30 PM

On April 18th at 7:30PM, Holy Thursday Mass in the Lithuanian language at the Church of the Annunciation will commemorate the Last Supper.

IT IS VERY IMPORTANT THAT NEW YORK LITHUANIANS PARTICIPATE IN THE HOLY THURSDAY DEVOTIONS. WE ASK ALL NEW YORK LITHUANIANS TO ATTEND AND TO ENCOURAGE THEIR FRIENDS TO COME!

Annunciation church [... Continue reading: HOLY THURSDAY SERVICES AT ANNUNCIATION PARISH – APRIL 18TH, 2019 AT 7:30 PM]