Events/Renginiai

July  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Archives

PIRMADIENĮ, 2018 M. GRUODŽIO 24 D., 10 val. vakaro, BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKE NAUJAI ATREMONTUOTOJE APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE

Bernelių šv. Mišios Niujorke bus laikomos NAUJAI ATREMONTUOTOJE APREI KIMO BAŽNYČIOJE Kūčių vakarą, pirmadienį, gruodžio 24 d. 10:00 val. vakaro.

Apreiškimo parapijos choras giedos Kalėdines giesmes nuo 9:30 val. vakaro.

Po Bernelių Mišių, visi kviečiami į Apreiškimo parapijos salę Kalėdiniams užkandžiams.

APREI KIMO PARAPIJA LINKI JUMS LINKSMŲ VENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

[... Continue reading: PIRMADIENĮ, 2018 M. GRUODŽIO 24 D., 10 val. vakaro, BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKE NAUJAI ATREMONTUOTOJE APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE]

MONDAY, DECEMBER 24TH, 2018 AT 10:00 PM LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NEWLY RENOVATED ANNUNCIATION CHURCH

The Lithuanian Mass of the Shepherds will be held in the NEWLY RENOVATED ANNUNCIATION CHURCH on Christmas Eve, Monday, December 24th, at 10 PM.

The Annunciation parish choir will sing Christmas carols beginning at 9:30 PM.

Following the Shepherds’ Mass, everyone is invited to the Annunciation parish hall for cake and coffee and to [... Continue reading: MONDAY, DECEMBER 24TH, 2018 AT 10:00 PM LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NEWLY RENOVATED ANNUNCIATION CHURCH]

SEKMADIENĮ, 2018 M. GRUODŽIO 9 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS ADVENTO MUGĖ

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 9 D., 10 v.r., NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeimomis, artimaisiais bei visais draugais į mūsų tradicinę ADVENTO MUGĘ. Po 10 val. ryto lietuviškų šv. Mišių, bus puiki proga įsigyti įdomių Kalėdinių dovanų, nusipirkti Kalėdinių plotkelių, lietuviškų skanėstų, papietauti ir pabendrauti. ATEIKITE IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS IR [... Continue reading: SEKMADIENĮ, 2018 M. GRUODŽIO 9 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS ADVENTO MUGĖ]

SUNDAY, DECEMBER 9th, 2018 at 10AM – ANNUNCIATION PARISH ADVENT CRAFT FAIR

On SUNDAY, DECEMBER 9th, NEW YORK’S ANNUNCIATION PARISH cordially invites you, your family and friends to join us at our traditional ADVENT CRAFT FAIR. Following our 10 AM Lithuanian Mass, you’ll have the opportunity to shop for interesting Christmas gifts, Christmas communion wafers, Lithuanian food products and you can enjoy desserts and refreshments in [... Continue reading: SUNDAY, DECEMBER 9th, 2018 at 10AM – ANNUNCIATION PARISH ADVENT CRAFT FAIR]