Events/Renginiai

February  2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  

Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100 Metų Jubiliejus – Šv. Mišios Niujorke

2018 m. vasario 18 d., 10:00 val. ryto – Apreiškimo parapija kviečia visus dalyvauti Ypatingose Mišiose ir minėjime švęsti 100 metų Lietuvos Valstybės Atkūrimo Jubiliejų.

DĖMESIO: dėl dabar vykstančio apreiškimo bažnyčios vidinio remonto, vasario 18 d. (10 val. ryto) v. mišios bus atnašaujamos Apreiškimo parapijos salėje (70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211).

[... Continue reading: Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100 Metų Jubiliejus – Šv. Mišios Niujorke]

Holy Mass commemorating The Centennial of Lithuanian Independence

February 18, 2018 (10 am) – Annunciation parish invites you to a Special Mass and program commemorating The Centennial of Lithuanian Independence.

Please note: due to the current renovation of the interior of Annunciation church, the Mass on February 18th (10 am) will be held in the Annunciation parish hall (70 Havemeyer Street, [... Continue reading: Holy Mass commemorating The Centennial of Lithuanian Independence]