Events/Renginiai

July  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Archives

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE SU KUNIGU ŽYDRŪNU KULPIU

Iš Lietuvos atvyksta kunigas Žydrūnas Kulpys, Liudvinavo (Marijampoles raj.) parapijos klebonas. Kun. Kulpys dėstė dvasingumo teologiją VDU Katalikų teologijos fakultete ir Kauno kunigų seminarijoje; 2010 m. įsigijo katalikų teologijos mokslų daktaro laipsnį, dirbo Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratoriaus ir asociacijos „Tikėjimas ir šviesa“ Marijampoles skyriaus „Dievo mažutėlių“ kapelionu.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* E TADIENĮ, KOVO 3 [... Continue reading: GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE SU KUNIGU ŽYDRŪNU KULPIU]

ANNUNCIATION PARISH LENTEN RETREAT, CONDUCTED BY FATHER ŽYDRŪNAS KULPYS FROM LITHUANIA

Our Lenten retreat will be led by Father Žydrūnas Kulpys from Lithuania, the pastor of Liudvinavas parish (Marijampolė region). Fr. Kulpys taught theology as a member of the VDU Catholic theology faculty and at the Kaunas clergy seminary. In 2010, he earned a doctorate degree in Catholic theological studies. He served as the director [... Continue reading: ANNUNCIATION PARISH LENTEN RETREAT, CONDUCTED BY FATHER ŽYDRŪNAS KULPYS FROM LITHUANIA]

Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100 Metų Jubiliejus – Šv. Mišios Niujorke

2018 m. vasario 18 d., 10:00 val. ryto – Apreiškimo parapija kviečia visus dalyvauti Ypatingose Mišiose ir minėjime švęsti 100 metų Lietuvos Valstybės Atkūrimo Jubiliejų.

DĖMESIO: dėl dabar vykstančio apreiškimo bažnyčios vidinio remonto, vasario 18 d. (10 val. ryto) v. mišios bus atnašaujamos Apreiškimo parapijos salėje (70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211).

[... Continue reading: Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100 Metų Jubiliejus – Šv. Mišios Niujorke]

Holy Mass commemorating The Centennial of Lithuanian Independence

February 18, 2018 (10 am) – Annunciation parish invites you to a Special Mass and program commemorating The Centennial of Lithuanian Independence.

Please note: due to the current renovation of the interior of Annunciation church, the Mass on February 18th (10 am) will be held in the Annunciation parish hall (70 Havemeyer Street, [... Continue reading: Holy Mass commemorating The Centennial of Lithuanian Independence]