Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

Vėlinės – Juditos Leitaitės koncertas – Apreiškimo parapijoje Brukline

Sekmadienį, 2017 lapkričio 5d., 10 val. ryto

Bruklyno Apreiškimo bažnyčioje, 10:00 val. ryto šv. Mišių metu vyks Vėlinių paminėjimas. Prisiminsime pereitų metų mirusius mūsų parapijos narius, parapijiečių gimines ir artimuosius, uždegdami žvakutes už kiekvieną. Po šv. Mišių parapijos apatinėje salėje bus paruošti užkandžiai ir kava. Mes kviečiame ateiti į salę po [... Continue reading: Vėlinės – Juditos Leitaitės koncertas – Apreiškimo parapijoje Brukline]

Niujorko lietuvių mėgėjų teatro “Pokštininkai” spektaklis: “Vakaronė piniginėje”

Sekmadienį, 2017m. spalio 29d., 10 val. ryto

Bruklyno Apreiškimo parapijos salėje, tuoj po 10:00 val. ryto lietuviškų šv. Mišių, Niujorko lietuvių mėgėjų teatras “Pokštininkai” pristato Vidos Bladykaitės liaudišką komediją, nuotaikingą spektaklį, “Vakaronė piniginėje”, su šokiais ir dainomis. Kviečiame visus, mažus ir didelius, prisijungti ir kartu padainuoti, pašokti ir pasilinksminti! ATEIKITE VISI [... Continue reading: Niujorko lietuvių mėgėjų teatro “Pokštininkai” spektaklis: “Vakaronė piniginėje”]

TAIZE – Skaitiniai, Giesmės, Meditacija – Apreiškimo parapijoje Brukline

eštadienį, 2017 spalio 28d., 12:30 val. popiet

Niujorko Ateitininkai, Maironio mokykla ir Apreiškimo parapija kviečia Niujorko bendruomenę prisijungti prie, jau ketvirtus metus rengiamo, BENDRO TAIZE SUĖJIMO IR MEDITACIJOS. is vyks Apreiškimo parapijos bažnyčioje E TADIENĮ, 2017 m. SPALIO 28 d., 12:30 val. po piet. Per dešimtmečius srautai žmonių [... Continue reading: TAIZE – Skaitiniai, Giesmės, Meditacija – Apreiškimo parapijoje Brukline]