Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

SESELĖ IGNĖ MARIJOŠIŪTĖ ATVYKSTA Į NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJĄ SUPAŽINDINTI SU FATIMOS APREIŠKIMAIS

Sekmadienį, 2017 m.spalio 8d., 10 v.r.:

2017m. gegužės 13d. suėjo 100 metų nuo Mergelės Marijos pirmo pasirodymo vaikučiams Fatimoje. Jos pasirodymai tęsėsi šešis mėnesius, kurių metu Marija vaikučiams pasakė daug pageidavimų ir paslapčių, kurių dalis dar nėra pasauliui atvertos. Marija prašė žmonių melstis už pasaulį ir kalbėti jos rožinį. io įvyko paminėjimas [... Continue reading: SESELĖ IGNĖ MARIJOŠIŪTĖ ATVYKSTA Į NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJĄ SUPAŽINDINTI SU FATIMOS APREIŠKIMAIS]

Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks 2017 m. rugsėjo 16 ir 17 dienomis

Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks šeštadienį, rugsėjo 16 d. (1 val.p.p) ir sekmadienį, rugsėjo 17 d. (11 v.r.)! Kaip ir visada bus skanaus maisto, skambės dainos, šokiai, sups puiki nuotaika, veiks turtingos loterijos ir daug daugiau. Savo muzika mus linksmins DJ RIMANTAS SAMIS. Mes pakvietėme NY TRYPTINIO IR NY [... Continue reading: Lietuvių Atletų Klubo ir Apreiškimo parapijos tradicinis metinis piknikas vyks 2017 m. rugsėjo 16 ir 17 dienomis]

The Lithuanian Athletic Club and Annunciation parish traditional annual picnic 2017 on September 16th and 17th

The Lithuanian Athletic Club and Annunciation parish traditional annual picnic will take place on Saturday, September 16 (1 PM) and Sunday, September 17 (11 AM)! As always, there will be delicious Lithuanian food, refreshments, a fun and welcoming atmosphere, lotteries, music, dancing, and much more. DJ RIMANTAS SAMIS will entertain us with his music. [... Continue reading: The Lithuanian Athletic Club and Annunciation parish traditional annual picnic 2017 on September 16th and 17th]