Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. kovo 27d. Kristaus Prisikėlimo Šventė – Velykos – Easter Sunday

KRISTUS PRISIKĖLE – ALELIUJA! CHRIST IS RISEN – ALLELUIA!

Kristaus Prisikėlimo ventė – Velykos / Easter Sunday 2016 m. kovo 27 – March 27, 2016 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Annunciation Church Bulletin vč. Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary 259 North 5th Street, Brooklyn, NY [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. kovo 27d. Kristaus Prisikėlimo Šventė – Velykos – Easter Sunday]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. kovo 20d. Kristaus kančios (verbų) sekmadienis

GARBĖ TAM, KURIS ATEINA VIE PATIES

OSANA AUK TYBĖSE!

GLORY TO HIM WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD – HOSANNA IN THE HIGHEST!

 

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis – Palm Sunday

2016 m. kovo 20 – March [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. kovo 20d. Kristaus kančios (verbų) sekmadienis]

Šv. Velykų ryto Prisikėlimo Mišios

v. Velykų rytą, 2016m. kovo 27d. 7:00 val. ryto bus laikomos iškilmingos Kristaus Prisikėlimo Mišios. Easter morning, March 27, 2016 Resurrection Celebratory Mass will be at 7:00 AM.

Po Kristaus Prisikėlimo Mišių, visi maloniai kviečiami užeiti į apatinę parapijos salę Velykiniams pusryčiams. Čia galėsiste paragauti mūsų parapijiečių suneštų gėrybių, pabendrauti ir sumušti kiaušinius. [... Continue reading: Šv. Velykų ryto Prisikėlimo Mišios]

Pasiruošimas Šv. Velykoms NY Apreiškimo parapijoje Brooklyne

1) Rekolekcijos – sekmadienį, 2016m. kovo 13 d. 10:00 val. šv. Mišių metu. Jas pravesti atvyksta labai populiarus jaunas kunigas jėzuitas iš Čikagos – Kun. Lukas Laniauskas, SJ. Kun. Laniauskas klausys išpažinčių kovo 13d. prieš šv. Mišias, su kun. V. Volertu atnašaus šv. Mišias, pasakys pamokslą. Jei bus reikalo, klausys išpažinčių ir po šv. [... Continue reading: Pasiruošimas Šv. Velykoms NY Apreiškimo parapijoje Brooklyne]

ŽINIOS – MARCH 2016

Welcome to Apreiškimo Parapijos English Language Bulletin ŽINIOS MARCH, 2016 The Jubilee Year of Mercy

The Spiritual Works of Mercy: teach the ignorant, pray for the living and the dead, correct sinners, console the sorrowful, bear wrongs patiently and forgive wrongs willingly.

The Corporal Works of Mercy: feed the hungry, give drink [... Continue reading: ŽINIOS – MARCH 2016]